EN 342

    Produkty MASCOT certyfikowane według normy EN 342:2017 gwarantują wysoki stopień zabezpieczenia przed oddziaływaniem niskiej temperatury.

    EN 342

    Ubiór zgodny z normą EN 342:2017 chroni przed zimnem. Praca w zimnym otoczeniu wymaga odpowiedniej odzieży, zapewniającej użytkownikowi skuteczną ochronę i utrzymującej ciepłotę ciała. Zimne otoczenie charakteryzuje się temperaturą równą lub niższą od -5 °C. Pod uwagę bierze się wartość odczuwalną, która oprócz temperatury powietrza uwzględnia jego wilgotność oraz wiatr. Przy dużej sile wiatru może być konieczny bardziej izolujący ubiór, nawet jeśli temperatura jest taka sama. Ważne jest także to, by odzież robocza była sucha, ponieważ jej zmoczenie może mieć negatywny wpływ na poziom ochrony przed zimnem. Lepsze zabezpieczenie ogólne i przed miejscowym wychłodzeniem daje ponadto stosowanie rękawic, ciepłego obuwia oraz nakrycia głowy. Ubiór powinien być zapięty i dopasowany np. przy nadgarstkach.

    Wszystkie produkty zgodne z normą EN 342:2017 podlegają indywidualnej klasyfikacji według określonych kryteriów. Należą do nich izolacyjność cieplna, przepuszczalność powietrza i – opcjonalnie – wodoszczelność. Litera Y przy piktogramie EN 342:2017 oznacza wartość izolacyjności cieplnej. W przypadku produktów MASCOT nie jest ona zazwyczaj umieszczona obok symbolu normy, ale nad informacjami o danym wyrobie. Izolacyjność cieplną podaje się jako wartość Icler, ale w MASCOT przeliczamy ją na clo, gdzie 1 clo równa się 0,155 m²K/W. Przepuszczalność powietrza określana jest jako AP (Air Permeability) w klasach 1-3, przy czym najwyższą jest klasa 3. To oznacza, że odzież klasy 3 zapewnia najlepszą ochronę przed przenikaniem zimnego powietrza przez materiał do skóry. Cyfra wskazująca klasę przepuszczalności powietrza mieści się na prawo od symbolu normy. Oznaczenie wodoszczelności, tj. WP, widnieje tylko przy produktach, które faktycznie spełniają ten wymóg. Jeśli dany ubiór jest wodoszczelny, litery WP znajdują się na piktogramie.

    Okres użytkowania odzieży i zapewniania przez nią skutecznej ochrony można wydłużyć, przechowując ją w suchym miejscu i pielęgnując w sposób określony na wszywce.