EN ISO 11612 & 14116

  Na niniejszej stronie przedstawiamy dwa certyfikaty dotyczące ochrony przed gorącem i płomieniami. Dowiedz się więcej na ich temat i z łatwością odszukaj produkty najlepiej pasujące do warunków wykonywania Twojej pracy.

  EN ISO 11612

  EN ISO 11612

  Odzież robocza MASCOT z certyfikatem zgodności z normą EN ISO 11612 jest wykonana z materiału, który chroni użytkownika przed działaniem wysokiej temperatury oraz ognia.

  Ubrania opatrzone certyfikatem EN ISO 11612 zapewniają noszącym je osobom bezpieczeństwo w kontakcie z gorącem i płomieniami. Norma EN ISO 11612 zawiera opis odzieży wykonanej z materiału zaprojektowanego tak, by osłaniał ciało użytkownika przed wysoką temperaturą i ogniem. Za wyjątkiem kapturów z certyfikatem EN ISO 11612, norma nie obejmuje innych produktów chroniących głowę, dłonie, itp. Dlatego zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia tych szczególnie narażonych obszarów. Odzież ochronna z certyfikatem EN ISO 11612 przeznaczona jest między innymi dla pracowników sektora przemysłowego i elektryków.

  EN ISO 14116

  Produkty MASCOT opatrzone certyfikatem EN ISO 14116 to odzież robocza zapewniająca ochronę przed gorącem i ogniem.

  W normie EN ISO 14116 omówione są ubrania ochronne, materiały oraz połączenia materiałów ograniczające rozprzestrzenianie się płomieni. Odzież ochronna certyfikowana pod kątem zgodności z tą normą musi chronić użytkownika przed krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem ze źródłami ciepła i iskrami. W przypadku długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę należy stosować dodatkowe środki zabezpieczające. Odzież robocza z certyfikatem EN ISO 14116 zmniejsza ryzyko zapalenia się ubrania i związanego z tym zagrożenia zdrowia pracownika.