en-61482-2

  Produkty MASCOT opatrzone certyfikatem normy IEC 61482-2 zabezpieczają użytkownika w określonym stopniu przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.

  EN 61482-2

  Odzież zgodna z normą IEC 61482-2 chroni przed czynnikami termicznymi związanymi z oddziaływaniem łuku elektrycznego. W trakcie jego wybuchu użytkownik może mieć kontakt z płomieniami, promieniowaniem i rozpryskami stopionych metali z elektrod. Właściwy ubiór ma więc niezwykle istotne znaczenie. Musi zapewniać wystarczającą izolację, by chronić przed ogniem, cząstkami metali oraz bardzo wysoką temperaturą skutkującą oparzeniami drugiego stopnia. Dla pełnego zabezpieczenia konieczne jest osłonięcie całego ciała. Przykładowo, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony, kurtkę i spodnie trzeba nosić w połączeniu z innym wyposażeniem, takim jak kask z osłoną twarzy, rękawice oraz obuwie ochronne. Ochronę zwiększa też ubiór składający się z kilku warstw. Jest ona zatem lepsza, gdy pod odzieżą trudnopalną użytkownik nosi też bieliznę o analogicznych właściwościach.

  Istnieją dwie metody badań zgodności z normą IEC 61482-2.

  EN 61482-2

  1. EN 61482-1-1 (metoda otwartego łuku)

  W badaniu tą metodą wyznacza się wartość ATPV (Arc Thermal Performance Value) wszystkich warstw tkaniny zastosowanej w danej odzieży. Następnie ubiór z danego materiału jest testowany poprzez poddanie go działaniu łuku elektrycznego o sile odpowiadającej zmierzonej wartości ATPV. Wartość ATPV określa energię cieplną, jaką przyjmie tkanina, zanim użytkownik dozna oparzeń drugiego stopnia. Badanie symuluje typowe wyładowanie łuku.

  Odzież testowana tą metodą otrzymuje certyfikat zgodności z normą IEC 61482-2 i jest klasyfikowana wg EN 61482-1-1 za pomocą wartości ATPV lub alternatywnie EBT50 (Energy Break-Open Threshold).

  EN 61482-2

  2. EN 61482-1-2 (test w komorze probierczej)

  W komorze probierczej tkaninę lub wykonaną z niej odzież poddaje się działaniu łuku elektrycznego na wysokości klatki piersiowej w sposób, który naśladuje typowe wyładowanie. Podobnie jak w przypadku metody otwartego łuku, test w komorze probierczej pozwala określić poziom izolacji cieplnej ubioru, ryzyko oparzenia skóry (drugiego stopnia) oraz efekty działania łuku elektrycznego na wyrób odzieżowy. Test nie obejmuje ochrony przed porażeniem prądem.

  Przebadana tą metodą odzież jest dzielona na klasy 1 (4 kA) i 2 (7 kA), gdzie klasa 2 gwarantuje wyższy poziom zabezpieczenia. Odzież jest certyfikowana za zgodność z EN 61482-1-2 (w klasie 1 lub 2).

  Produkty MASCOT przechodzą testy za pomocą obu powyższych metod lub jednej z nich. Użytkownik zapewnia sobie maksymalne bezpieczeństwo, stosując ubiór warstwowy, indywidualne środki ochrony itp. Nie należy też zapominać o istotnej roli, jaką pełnią bielizna i części odzieży noszone pod spodem, które również powinny mieć właściwości ochronne. Należy jednak podkreślić, że nie wolno na własną rękę sumować wyników badań różnych produktów i na tej podstawie zakładać, że użyte łącznie dadzą wystarczające zabezpieczenie.