Certyfikaty

  Własna etykieta jakości firmy MASCOT- TESTED TO WORK nie jest międzynarodową normą lecz jest pieczęcią jakości firmy MASCOT gwarantującą Ci sprawdzony produkt. Oznacza to, że zarówno tkaniny jak również dostawcy zostali dobrze sprawdzeni pod względem jakościowym. Dodatkowo oznacza to, że produkt został wyprodukowany w odpowiednich warunkach produkcyjnych i poddany licznym testom w trakcie trwania procesu produkcyjnego. Ponadto produkt został również przetestowany w rzeczywistych warunkach, jeszcze zanim oddaliśmy go do produkcji. Sprawdziliśmy także czy spełnia on wszystkie niezbędne funkcje, których potrzebujesz na co dzień. To wszystko, a nawet jeszcze więcej gwarantuje TASTED TO WORK. Jest to Twoja gwarancja jakości!

  Odzież robocza

  Odzież robocza MASCOT jest opatrzona certyfikatami zgodności z międzynarodowym normami. Dowiedz się więcej o poszczególnych certyfikatach i dobierz odpowiednią odzież roboczą do warunków swojej pracy.

  EN ISO 20471

  EN ISO 20471 - Odzież o intensywnej widzialności

  Oznaczenie kategorii (cyfra X widniejąca przy symbolu) to informacja, w jakim stopniu dany produkt zapewnia użytkownikowi ochronę. Najwyższy poziom oferuje kategoria 3. Odpowiednio dobrany zestaw ubrań może spełniać wymagania wyższej kategorii ochrony niż osobno noszone modele wchodzące w jego skład. Informacja o potencjalnie wyższej kategorii ochrony znajduje się w oznakowaniu danego elementu ubioru. Ubrania spełniające wymogi normy EN ISO 20471 są testowane po ich kilkakrotnym wypraniu. O ile na etykiecie nie podano inaczej, materiał bada się po pięciu cyklach prania.

  Czytaj więcej

  EN 17353 - Odzież robocza o zwiększonej widoczności

  EN 17353 to norma unijna definiująca wymogi w zakresie zwiększonej widzialności odzieży w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku. Odzież robocza z certyfikatem EN 17353 nadaje się dla użytkowników, którzy muszą być widoczni, ale nie pracują w obszarze, w jakim zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej certyfikowanych za zgodność z normą EN ISO 20471.

  Czytaj więcej

  EN 342

  EN 342 - Ochrona przed zimnem

  Najlepszą ochronę przed niską temperaturą gwarantuje odzież robocza z certyfikatem zgodności z normą EN 342. Dla maksymalnego zabezpieczenia ubiór powinien być suchy, zapięty i dopasowany, np. przy nadgarstkach. Wszystkie produkty są klasyfikowane w oparciu o określone kryteria: izolacyjność cieplną, przepuszczalność powietrza i – opcjonalnie – wodoszczelność (WP). Im wyższa izolacyjność cieplna, tym lepsza ochrona. Oznaczenie izolacyjności cieplnej znajduje się przy produkcie. Przepuszczalność powietrza wskazuje piktogram, a jej wartość podaje się skali od 1 do 3, gdzie 3 oznacza najwyższą klasę.

  Czytaj więcej

  EN 343 - X|X|X

  EN 343:2019

  Gdy pracę trzeba wykonać pomimo wiatru i złej pogody, właściwy ubiór jest bardzo ważny. Norma EN 343 liczbowo określa stopień ochrony przed deszczem zapewniany przez dany produkt. Obok piktogramu widnieją trzy wartości. Górna wartość odnosi się do wodoszczelności, natomiast środkowa definiuje oddychalność całego wyrobu. Obie wartości są podawane w skali od 1 do 4, gdzie 4 to klasa najwyższa. Dolne oznaczenie dotyczy opcjonalnego testu odporności gotowego produktu na padający z góry deszcz. Litera R oznacza, że produkt został przetestowany, natomiast X, że testu nie przeprowadzono.

  Czytaj więcej

  EN 343

  EN 343 - Odzież oddychająca, wiatro- i wodoszczelna

  Gdy praca musi być wykonana mimo wiatru i złej pogody, właściwy ubiór ma olbrzymie znaczenie. EN 343 to norma europejska definiująca wymogi wobec odzieży ochronnej. Aby użytkownik miał pewność, że będzie mu ciepło i sucho, powinien wybrać produkty z certyfikatem zgodności z normą EN 343. Obok piktogramu EN 343 widnieją dwie wartości. Pierwsza wartość wskazuje wodoszczelność. Druga dotyczy oddychalności wyrobu. Obie wartości są podawane w skali od 1 do 3, gdzie 3 oznacza najwyższą klasę zabezpieczenia.

  Czytaj więcej

  EN ISO 11611

  EN ISO 11611 - Ochrona w czasie spawania

  Norma określa minimalne wymogi dla odzieży ochronnej używanej przy spawaniu i analogicznych procesach o podobnym typie ryzyka. Występują klasy 1 i 2, przy czym klasa 2 gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa.

  Czytaj więcej

  EN ISO 11612

  EN ISO 11612 - Ochrona przed wysokimi temperaturami i płomieniami

  Odzież zabezpieczająca przed działaniem wysokiej temperatury i ognia. Ta norma odnosi się do zewnętrznej odzieży ochronnej wykonanej z elastycznych materiałów, która została zaprojektowana w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem. Norma nie obejmuje również odzieży do ochrony głowy i stóp użytkownika poza kapturami, getrami oraz ochraniaczami na buty. Norma obejmuje sześć wskaźników: A1-A2, B1-B3, C1-C4, D1-D3, E1-E3 i F1-F3. Im wyższa wartość, tym lepsza jest zapewniana ochrona.

  Czytaj więcej

  EN ISO 14116

  EN ISO 14116 - Ochrona przed wysokimi temperaturami i płomieniami

  Ta norma określa wymogi dla materiałów, połączeń materiałów i odzieży ochronnej o ograniczonym rozprzestrzenianiu ognia w celu zmniejszenia ryzyka, że ubiór się zapali, a tym samym będzie stanowił zagrożenie. W ramach tej normy istnieją klasy od 1 do 3, gdzie klasa 3 zapewnia najlepszą ochronę.

  Czytaj więcej

  EN 61482-2

  EN 61482-2 - Prace pod napięciem

  Odzież spełniająca wymogi tej normy zapewnia ochronę przed czynnikami termicznymi związanymi z oddziaływaniem łuku elektrycznego. Istnieją dwie metody badań zgodności z normą EN 61482-2. Metoda 1, EN IEC 61482-1-1 – metoda otwartego łuku, obejmuje badanie zarówno tkaniny, jak i wykonanego z niej wyrobu odzieżowego, oraz wyznaczenie ich wartości ATPV/EBT. Metoda 2, EN 61482-1-2 – test w komorze probierczej, przewiduje określenie klasy ochrony materiału i ubioru poprzez poddanie go działaniu wymuszonego i kontrolowanego łuku elektrycznego. Występują klasy 1 i 2, przy czym klasa 2 gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa.

  Czytaj więcej

  EN 1149-3/5

  EN 1149-3/5 - Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych

  Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych. Tutaj przeczytasz o odzieży ochronnej o właściwościach elektrostatycznych. Certyfikaty EN 1149-5 (metoda testowa EN 1149-3) to gwarancja Twojego bezpieczeństwa.
  EN 1149-3 - Wyładowania elektryczne.
  Ta norma odnosi się do odprowadzania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału ubioru.
  EN 1149-5 - Zachowanie i krój materiałów
  W normie zawarte są wymagania materiałowe i konstrukcyjne w zakresie właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej stosowanej jako element uziemionego układu w celu uniknięcia ryzyka uwalniania się ładunków elektrostatycznych grożących pożarem.

  Czytaj więcej

  HACCP DIN 10524

  HACCP DIN 10524 – wymagania dotyczące odzieży roboczej stosowanej w przemyśle spożywczym

  W UE przedsiębiorstwa zajmujące się produktami spożywczymi muszą przestrzegać zasad HACCP. HACCP to skrót od angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Jest to standaryzowana metoda, w ramach której zagrożenia bezpieczeństwa w produkcji artykułów żywnościowych są analizowane i kontrolowane.

  Certyfikacja zgodności z normą DIN 10524 obejmuje szczegółowe zasady w zakresie wzornictwa odzieży roboczej przeznaczonej dla branży spożywczej, a także jej funkcjonalności oraz materiałów stosowanych do jej produkcji.

  Czytaj więcej

  EN 13034 (Type 6)

  EN 13034 (Type 6) - Ubrania chroniące przed działaniem ciekłych substancji chemicznych

  Norma określa wymogi dla odzieży zapewniającej ograniczony stopień ochrony przed płynnymi substancjami chemicznymi (typ 6 i PB [6]). Odzież ta jest przewidziana do użytku w razie potencjalnego zagrożenia krótkotrwałym i mało intensywnym kontaktem z ciekłymi chemikaliami, tj. opryskaniem niewielką ilością substancji przy niskim ciśnieniu.

  Czytaj więcej

  EN 13758-2 UPF 40+

  EN 13758-2 UPF 40+ - Właściwości chroniące przed promieniowaniem UV

  Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 13758-2 zapewnia udokumentowaną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB emitowanym przez słońce. Wyroby te oznacza się wskaźnikiem Ultraviolet Protection Factor (UPF) odpowiednim do stopnia zabezpieczenia. Właściwości zabezpieczające ulegają osłabieniu, np. jeśli produkt jest mokry, a także w miarę jego zużywania się oraz w razie nieprzestrzegania wskazówek jego pielęgnacji. Jedyny wskaźnik ochrony, jaki stosuje się do odzieży roboczej, to UPF 40+.

  Czytaj więcej

  Obuwie robocze

  Obuwie ochronne MASCOT jest lekkie, elastyczne i wygodne – bez żadnych kompromisów w kwestii bezpieczeństwa. Wszystkie modele, tj. ochronne półbuty, buty wysokie i sandały, posiadają certyfikat zgodności z europejską normą EN ISO 20345. Niezależnie od środowiska Twojej pracy, w naszym asortymencie znajdziesz produkty, które spełniają wymogi związane z bezpieczeństwem w Twojej branży, a jednocześnie gwarantują pełen komfort przez cały dzień.  

  EN ISO 20345

  EN ISO 20345

  EN ISO 20345: 2011 to europejska norma dotycząca obuwia ochronnego, zapewniająca, by buty, trzewiki i sandały wykorzystywane w strefach, w których bezpieczeństwo trzeba mieć na szczególnej uwadze, spełniały określone wymogi. Cały asortyment obuwia ochronnego MASCOT® FOOTWEAR posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 20345: 2011.

  Czytaj więcej

  EN ISO 20347

  EN ISO 20347

  EN ISO 20347 to europejska norma dotycząca obuwia zawodowego do użytku w pracy, bez ochrony palców stóp. Obejmuje ona obuwie o potwierdzonych właściwościach antypoślizgowych, amortyzujące, oddychające i stabilizujące. W ofercie MASCOT mamy obuwie certyfikowane za zgodność z normą EN ISO 20347, o najwyższej klasie antypoślizgowości SRC.

  Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD)

  Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD)

  Buty opatrzone są atestem ESD, co oznacza, że pozwalają uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem elektryczności statycznej. W niektórych branżach obowiązuje wymóg ochrony określonych obszarów przed wyładowaniami elektrostatycznymi, mogą one bowiem uszkadzać sprzęty i komponenty elektryczne. Oprócz ochrony samych urządzeń i produktów, antystatyczne właściwości tego obuwia zabezpieczają również użytkownika przed narażeniem na takie wyładowania.

  Czytaj więcej