HACCP DIN 10524

  different colours food and care 
  HACCP DIN 10524

  DIN 10524

  Certyfikacja zgodności z normą DIN 10524 obejmuje szczegółowe zasady w zakresie wzornictwa odzieży roboczej przeznaczonej dla branży spożywczej, a także jej funkcjonalności oraz materiałów stosowanych do jej produkcji. Certyfikat przewiduje wymogi dotyczące higieny i czystości odzieży dla sektora spożywczego ze względu na ochronę konsumentów. Ponadto produkty są testowane m.in. pod kątem wytycznych odnośnie do zakrytych zapięć, wykończenia pod szyję i braku kieszeni w górnych częściach ubiorów.
  HACCP logo

  HACCP

   

  W UE przedsiębiorstwa zajmujące się produktami spożywczymi muszą przestrzegać zasad HACCP. HACCP to skrót od angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Jest to standaryzowana metoda, w ramach której zagrożenia bezpieczeństwa w produkcji artykułów żywnościowych są analizowane i kontrolowane. Zasady HACCP minimalizują m.in. ryzyko upuszczenia przedmiotów do wytwarzanych produktów poprzez wymóg dotyczący wewnętrznych kieszeni.

  Odzież zgodna z wymogami HACCP dzieli się na trzy klasy ryzyka:

  • Odzież o klasie ryzyka 1
   Odzież o klasie ryzyka 1 ma stosunkowo niskie właściwości ochronne i jest przeznaczona do stosowania w środowiskach, w których występuje minimalne ryzyko bezpośredniego kontaktu z żywnością, ponieważ produkty są wystarczająco zabezpieczone opakowaniem.
  • Odzież o klasie ryzyka 2
   Odzież o klasie ryzyka 2 ma wysokie właściwości ochronne, gdyż jest dedykowana do użytku przy obchodzeniu się z łatwo psującą się żywnością niepodlegającą dalszemu przetwarzaniu, a także z artykułami spożywczymi bez opakowań.
  • Odzież o klasie ryzyka 3
   Odzież o klasie ryzyka 3 charakteryzują bardzo wysokie właściwości ochronne. Odzież ta służy do pracy np. z niezapakowanymi, gotowymi do spożycia i łatwo psującymi się produktami, co wiąże się z najwyższym poziomem ryzyka higienicznego.

   

  Wszystkie ubrania robocze z serii MASCOT® FOOD & CARE spełniają najwyższe wymagania higieniczne w klasach ryzyka 1-3.