EN 343

  Certyfikowana za zgodność z normą EN 343 odzież robocza MASCOT chroni przed opadami, a jednocześnie pozwala skórze oddychać i odprowadza wilgoć z powierzchni ciała.

  EN 343 to norma europejska definiująca wymogi wobec odzieży ochronnej. Produkty MASCOT certyfikowane są na jeden z dwóch sposobów. W obu odzież robocza jest testowana pod kątem wytrzymałości na działanie słupa wody oraz oddychalności.

  EN 343 - X|X|X

  EN 343:2019

  Podczas pracy na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych właściwy ubiór jest bardzo ważny. Obok piktogramu normy EN 343:2019 widnieją trzy wartości, które wskazują stopień ochrony użytkownika. Górna wartość odnosi się do wodoszczelności, natomiast środkowa określa oddychalność gotowego produktu. Obie wartości są podawane w skali od 1 do 4, gdzie 4 to klasa najwyższa. Dolne oznaczenie to litera R lub X. R informuje, że produkt został sprawdzony pod względem odporności na padający z góry deszcz. Test ten jest opcjonalny dla certyfikacji zgodności z normą EN 343:2019. Litera X wskazuje, że testu nie przeprowadzono.

  EN 343

  EN 343

  W tej wersji normy obok piktogramu widnieją dwie wartości liczbowe. Górna wartość odnosi się do wodoszczelności gotowego produktu, natomiast dolna określa jego oddychalność. Obie wartości są podawane w skali od 1 do 3, gdzie 3 to klasa najwyższa.

  Produkty z certyfikatem zgodności z normą EN 343 są również testowane m.in. pod kątem rozciągliwości i odporności na rozerwanie. W ramach tego badania sprawdza się, czy poszczególne warstwy produktu zachowują formę po wielokrotnym użyciu.

  Odzież robocza certyfikowana za zgodność z normą EN 343 jest poddawana testom potwierdzającym, że może sprostać wymogom związanym z pracą na zewnątrz we wszelkich warunkach atmosferycznych.

  Wybierając odzież roboczą należy dbać, by odpowiadała ona wykonywanym zadaniom i warunkom pracy. MASCOT oferuje wiele produktów z certyfikatem EN 343, więc zawsze można wśród nich znaleźć takie, które oprócz zapewnienia ochrony przed opadami posiadają też inne, potrzebne użytkownikowi funkcje i właściwości. Dla zachowania optymalnej żywotności odzieży radzimy, by ubiory, które nie są aktualnie używane, przechowywać w suchym i dobrze wietrzonym miejscu. Maksymalną ochronę zapewniają tylko produkty nieuszkodzone, dlatego MASCOT zaleca regularne przeglądy odzieży roboczej pod kątem oznak zużycia.