Zasady ochrony prywatności i stosowania plików cookie

  Właściciel witryny internetowej
  Właściciel i wydawca witryny: 

  Mascot International A/S

  Silkeborgvej 14
  DK-7442 Engesvang
  Dania

  Telefon: +45 87 24 47 00

  Ogólne wprowadzenie

  Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, szuka u nas pracy lub korzysta z którejś z naszych platform handlu elektronicznego, zbieramy i przetwarzamy szereg informacji na jego temat. Oznacza to, że firma MASCOT jest administratorem danych i jako taki ma szereg zobowiązań. Niniejsze zasady ochrony prywatności opracowaliśmy z myślą o uregulowaniu kwestii przetwarzania przez nas danych użytkowników, zapewnienia zgodności z obowiązującym nas prawem i zobowiązaniami, a także w celu umożliwienia użytkownikom, jako podmiotom danych, możliwości egzekwowania swoich praw.

  Niezależnie od platformy (witryna internetowa, platforma handlu elektronicznego czy moduł szukania pracy), podstawową zasadą obowiązującą przy przetwarzaniu przez nas danych osobowych jest poszanowanie prawa do prywatności i działanie w sposób legalny, przejrzysty i obiektywny. Zasada ta obowiązuje przy wszystkich naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych. W poniższych informacjach kładziemy nacisk przede wszystkim na witrynę internetową, natomiast szczegółowe informacje dotyczące pozostałych platform dostępne są na tych platformach.

  Dane osobowe

  Dane osobowe to informacje, które – w izolacji lub w połączeniu z innymi informacjami – umożliwiają identyfikację użytkownika. Z zasady staramy się ograniczać ilość przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników. Poniżej przedstawiamy zestawienie gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z naszej witryny internetowej:

  • Adres IP użytkownika
  • Techniczne informacje o urządzeniu, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej
  • Lokalizacja geograficzna użytkownika
  • Strony odwiedzone przez użytkownika

  W zależności od zakresu, w którym użytkownik korzysta z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego, możemy też przetwarzać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres
  • Pracodawca
  • Informacje dobrowolnie przekazane przez użytkownika

  Media społecznościowe

  Gdy użytkownik odwiedza nasze profile w serwisach Facebook, YouTube, Instagram czy LinkedIn, możemy przetwarzać następujące z jego danych osobowych:

  • Treści udostępniane przez użytkownika na naszych stronach
  • Adres IP użytkownika
  • Informacje o koncie użytkownika
  • Informacje przekazane przez użytkownika

  Należy pamiętać, że każdy z serwisów społecznościowych ma własną politykę ochrony prywatności, z którą można się zapoznać na stronach danego serwisu.

  Cel przetwarzania danych

  Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową jest informowanie ich o firmie MASCOT i jej produktach, marketing, jak również optymalizacja użycia naszej witryny i odpowiadanie na zgłoszenia użytkowników.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Poniżej omawiamy podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników.

  Adres IP użytkownika, techniczne dane jego urządzenia oraz informacje o położeniu geograficznym i zainteresowaniach: Powyższe dane przetwarzamy w oparciu o zgodę udzieloną nam przez użytkownika bezpośrednio w witrynie. Podstawę prawną stanowi ponadto art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej na ten temat dowiedzieć się można z sekcji „Pliki cookie” poniżej.

  Informacje wprowadzane w formularzu kontaktowym: Podstawą przetwarzania tych informacji jest nasz prawnie uzasadniony interes – bez dostępu do nich nie moglibyśmy na przykład odpowiadać na zapytania użytkowników. Bez informacji o pracodawcy użytkownika nie bylibyśmy również w stanie skierować go do właściwego konsultanta. Podstawę stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Automatyczne profilowanie i decyzje

  Firma MASCOT nie prowadzi automatycznego profilowania ani nie podejmuje automatycznych decyzji.

  Bezpieczeństwo

  Dbamy, by dane użytkownika były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, stosując w tym celu zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne, np. chronimy nasze serwery za pomocą fizycznych i cyfrowych ograniczeń dostępu, na bieżąco szkolimy pracowników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, monitorujemy przestrzeganie sformułowanych wytycznych dla pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa, kontrolujemy zgodność z postanowieniami umów zawartych z podmiotami przetwarzającymi dane itp.

  Okres przechowywania danych

  Przetwarzane dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne lub gdy wymaga tego prawo. Więcej na temat przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą plików cookies dowiedzieć się można w sekcji „Pliki cookie” poniżej.

  Udostępnianie danych

  Zgromadzone dane na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są udostępniane stronom trzecim w zakresie, w jakim informacje te są znane. Strony trzecie, o których mowa, określone są w sekcji „Pliki cookie”. Dane użytkownika mogą również być udostępniane stronom trzecim w ramach działań związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem tych danych. Owe strony trzecie („podmioty przetwarzające dane”) zajmują się obróbką powierzonych im danych wyłącznie w zakresie określonym w naszych instrukcjach; nie wolno im wykorzystywać tych informacji do własnych celów. Podmioty te muszą przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów oraz zawartych z nami umów dotyczących przetwarzania danych. Jak zaznaczono w sekcji „Bezpieczeństwo”, podmioty przetwarzające dane podlegają naszej bieżącej kontroli. Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać również podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej. Mogą to być na przykład powiązane z koncernem spółki w Wietnamie i Laosie, w których dostęp do tych danych mają pojedynczy pracownicy. Z tych względów zawarliśmy odrębne umowy dotyczące przetwarzania udostępnionych danych osobowych poza UE. Umowy te gwarantują, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z takimi samymi przepisami i wymogami, co w krajach europejskich. Za szablon tych umów posłużyły stosowne standardowe klauzule umowne UE.

  Prawa

  Osoby, których dotyczą dane, mają szereg praw. Wysyłając zgłoszenie na adres gdpr@mascot.dk można zażądać:

  • Wglądu w swoje dane osobowe
  • Poprawienia błędnie zarejestrowanych danych osobowych
  • Usunięcia swoich danych osobowych (w zakresie umożliwionym przez obowiązujące prawo)
  • Wydania swoich danych („przeniesienie danych”) w celu ich przekazania do innego administratora (z uwzględnieniem obowiązującego prawa)
  • Wglądu w nasze działania w zakresie przetwarzania danych
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

  Należy mieć świadomość, że w niektórych przypadkach, z uwagi na obowiązujące prawo, spełnienie żądań użytkownika nie będzie możliwe. Inną przyczyną odmowy mogą być nieproporcjonalnie duże koszty, które pociągnęłoby za sobą spełnienie danego żądania. Niezależnie od okoliczności użytkownik zawsze otrzymuje uzasadnienie ew. odmowy.

  Skargi

  Skargi związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych można składać pod adresem gdpr@mascot.dk. Można również zwrócić się do duńskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Datatilsynet). Informacje kontaktowe podane są w witrynie
  https://www.datatilsynet.dk

  Pracownicy

  Pracownicy firmy MASCOT zostali odrębnie poinformowani o kwestiach dotyczących przetwarzania danych użytkowników.

  Pliki cookie

  W związku z ww. celami przetwarzania danych osobowych stosujemy w naszej witrynie internetowej pliki cookie.

  Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe. Nie mogą one zawierać wirusów. Zapisywane są na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik odwiedza naszą witrynę. Pozwalają na rozpoznanie użytkownika i gromadzenie informacji o stronach, które odwiedza, oraz funkcjach, z których korzysta. Pliki cookie, przeglądane w izolacji, nie mogą posłużyć jako źródło wiedzy o tym, kim użytkownik jest, jak się nazywa bądź gdzie mieszka, ani o tym, czy komputer jest używany przez jedną czy więcej osób.

  Jakie pliki cookie są używane w naszej witrynie? Ogólnie mówiąc, używamy plików cookie do zorientowania się w charakterze wizyty użytkownika w naszej witrynie. Celem jest stała optymalizacja naszego serwisu internetowego i kierunkowanie go w stronę potrzeb i zainteresowań użytkownika. Pozostałe pliki cookie zapisywane są przez udostępniane na witrynie usługi stron trzecich. Po kliknięciu łącza „Cookies” w dolnej części strony można uzyskać więcej informacji na temat stosowanych w witrynie plików cookie, ich podziału na kategorie, terminów wygasania itd. Lista ta jest regularnie aktualizowana przez serwis Cookie Information.

  W jaki sposób można blokować lub usuwać pliki cookie? Zapisywanie plików cookie na komputerze można w każdej chwili zablokować. Wystarczy w tym celu odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową. Sposób otwarcia menu konfiguracji zależy od przeglądarki. Należy pamiętać, że po zablokowaniu plików cookie nie będzie można korzystać z szeregu funkcji i serwisów, które wymagają zapamiętywania dokonywanych przez użytkownika wyborów.

  Poniżej podajemy łącza do instrukcji obsługi plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

  Chrome™ Firefox™ Safari™ Internet Explorer™ Opera™

  Użytkownicy korzystający z przeglądarek na urządzeniach przenośnych również mogą skonfigurować w nich obsługę plików cookie.

  Pliki cookie usługi „Analityka internetowa Google” („Google Analytics”) wyłączyć można tutaj.