Globalne cele i MASCOT

  Zdecydowaną większość produktów MASCOT powstaje we własnych fabrykach, w których produkcja odbywa się wydajnie i z poszanowaniem ludzi oraz środowiska naturalnego.

  17 globalnych celów - logo

  17 globalnych celów

  Organizacja Narodów Zjednoczonych sformułowała 17 ogólnoświatowych celów zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje, przedsiębiorstwa i organizacje powinny pracować nad ich osiągnięciem do 2030 roku. Te 17 celów to wspólne punkty odniesienia, dzięki którym wszelkiego typu podmioty mogą przekuć globalne potrzeby w rozwiązania biznesowe, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla nadchodzących pokoleń.

  MASCOT działa w zakresie wszystkich 17 celów na różnych poziomach i zamierza rozwijać oraz wzmagać te wysiłki aż do roku 2030. Produkując odzież roboczą, chcemy między innymi przyczyniać się do eliminacji biedy i głodu, zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, a także tworzenia godnych miejsc pracy.

  MASCOT bierze odpowiedzialność za ludzi i środowisko

  MASCOT pracuje nad tworzeniem zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu produkcyjnym. Jako globalne przedsiębiorstwo branży tekstylnej ponosimy wielką odpowiedzialność za dobro człowieka i środowiska, zarówno w naszych zakładach, jak i w pozostałej części łańcucha dostaw. Odpowiedzialność tę oczywiście w pełni na siebie przyjmujemy.

  17 celów zrównoważonego rozwoju dotyczy szeregu globalnych wyzwań, nad którymi powinny pracować wszystkie państwa członkowskie ONZ. Cele te są wzajemnie zależne od siebie i mają trzy wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.