Naszą odpowiedzialność traktujemy poważnie

  MASCOT to międzynarodowe przedsiębiorstwo o wielkich ambicjach. Wiąże się z tym odpowiedzialność – zarówno wobec ludzi, którzy wytwarzają produkty MASCOT, jak i wobec środowiska. MASCOT odpowiedzialność tę w pełni na siebie przyjmuje.

  Sky Works_Rooftop_workers_men

  Rzetelna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ma trzy wymiary, między którymi trzeba znaleźć właściwą równowagę:

  • wymiar ekonomiczny
  • wymiar społeczny
  • wymiar środowiskowy.

  Często nazywamy to potrójną linią mety.

  Wzrost gospodarczy i odpowiedzialność za środowisko naturalne wymagają przemyślanej polityki wykorzystywania dóbr i zasobów. Konieczne jest zadbanie o to, aby światowa konsumpcja i sposób produkcji odbywały się w sposób odpowiedzialny – zarówno w stosunku do współczesnych nam, jak i przyszłych populacji i środowisk.

  Jakość i bezpieczeństwo produktów mają kluczowe znaczenie

  Działalność MASCOT stale opiera się na równowadze między

  • wysoką jakością produktów oraz
  • ich bezpieczeństwem.

  Przez wysoką jakość rozumiemy m.in. wytrzymałość i trwałość wyrobów, a przez bezpieczeństwo – tworzenie produktów w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. Aby prowadzić przedsiębiorstwo zdrowe, innowacyjne i posiadające dobry potencjał w odniesieniu do klientów, konieczne jest zrównoważenie poszczególnych aspektów. Ponadto zakup produktów MASCOT powinien zawsze się opłacać.

  Produkujemy „ulubioną odzież roboczą”

  Testowanie, jakość i rzetelność nie tylko są głęboko zakorzenione w DNA MASCOT, ale także w odpowiedzialnej, prowadzonej z myślą o przyszłości produkcji. Skupiamy się na wytwarzaniu produktów o jak najdłuższej żywotności, przy jak najlepszym wykorzystaniu zasobów i przy jak najmniejszej ilości odpadów i emisji.

  Ponadto nasza odzież robocza musi być innowacyjna i spełniać oczekiwania klientów. Chcemy, aby każdy produkt stawał się ulubionym wyborem, który użytkownik chce nosić przez cały czas – aż do zużycia. To zysk pod każdym względem – nie tylko dla środowiska, ale w dużej mierze także dla użytkownika.

  Dowiedz się więcej o naszych przemyślanych produktach:

  Odpowiedzialna produkcja odzieży roboczej

  Man_Model_Sitting_Nature_fleece jumper

  Dostawcy dbający o środowisko

  Wyższy poziom odpowiedzialności w produkcji odzieży roboczej można osiągnąć na kilka sposobów. W MASCOT nieustannie poszukujemy coraz bardziej ekologicznych rozwiązań, zawsze mając na uwadze kwestię zużywanych przez nas zasobów. Stale wprowadzamy też nowe inicjatywy w zakresie naszych produktów.

  Materiały i pozostałe surowce

  Korzystanie z materiałów poddanych ponownej obróbce przy produkcji odzieży to tylko jedna z opcji. Metod zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko naturalne jest więcej. Zwracamy też dużą uwagę na to, aby nasi dostawcy materiałów również uwzględniali aspekty środowiskowe w swojej działalności produkcyjnej. Większa część wielu milionów metrów tkanin, które co roku kupuje MASCOT, pochodzi od wytwórców ze znakiem bluesign®, certyfikowanych pod kątem zgodności z normą ISO 14001. Pracujemy też nad modyfikacją elementów procesu barwienia pod kątem minimalizacji lub wręcz całkowitego wyeliminowania zużycia wody.

  Cele globalne ONZ to również cele MASCOT

  MASCOT przyjmuje odpowiedzialność z ochotą, a jednocześnie z wielką pokorą. Aby naprawdę coś zmienić, trzeba działać w wielu obszarach. Realizując 17 celów globalnych jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wyższego poziomu odpowiedzialności. W MASCOT postanowiliśmy skupić się na siedmiu z tych celów. Wybraliśmy te, w których nasze wysiłki mogą przynieść najlepsze efekty. Naturalnie nie zapominany też o pozostałych celach – nieustannie staramy się wywierać wpływ, zmieniać się i rozwijać w kierunku bardziej odpowiedzialnej przyszłości.

  Dowiedz się, jak MASCOT przyczynia się do osiągnięcia globalnych celów:

  Globalne cele i MASCOT