ISO 9001:2015

  Certyfikat ISO 9001 jest unikalnym narzędziem, które MASCOT wdrożył jako wsparcie do rozwoju przedsiębiorstwa, produktów oraz usług. Dokumentujemy wszystkie procesy oraz rozbieżności. ISO 9001 stosuje się jako narzędzie, które zapewnia przepływ informacji oraz na bieżąco dokumentuje zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie.

  Własna fabryka w Wietnamie: - Ubranie robocze - ISO 9001

  Misją dotycząca jakości w MASCOT jest osiągnięcie jeszcze lepszej jakości produktów. W ten sposób możemy stale oferować naszym klientom nowe produkty, serwisy oraz usługi. ISO 9001 pomaga zorientować się w procesach i operacjach biznesowych, a działania mogą być skorygowane w celu osiągnięcia zamierzonych celów. "W MASCOT pracujemy z ISO 9001 od wielu lat. Nie podlega żadnej wątpliwości, że koncentrujemy się na wszystkich najważniejszych procesach w firmie. Są one dokładnie sprawdzane i omawiane, a my dokumentujemy wszelkie rozbieżności oraz zmiany. Zwiększa to bez wątpienia jakość naszych produktów, usług oraz jakość współpracy z partnerami zewnętrznymi ", wyjaśnia CEO Michael Grosbøl.

  W firmach, które posiadają certyfikat ISO 9001 popełnia się mniej błędów, jest sprawniejsze raportowanie oraz lepsza komunikacja, jakość produktów i usług ulega poprawie, a produkcja oraz bezpieczeństwo dostaw stają się niezwodne. ISO 9001 oznacza dla MASCOT, że mamy udokumentowane te procesy, które mają największe znaczenie dla naszych klientów. Na niektórych rynkach oraz wśród niektórych klientów jest duże zapotrzebowanie na certyfikację ISO 9001, a w niektórych przypadkach jest ona wręcz wymagana.

  DS/EN ISO 9001:2015 - PDF

  Certificate

  MASCOT posiada certyfikat ISO 9001 od 2006 roku. Poprzez system zarządzania jakością ISO 9001 MASCOT identyfikuje się z czterema głównymi celami:

  • Bezpieczeństwo dostaw
  • Wprowadzenie nowych produktów
  • Rozwój
  • Zadowolenie klienta

  ISO 9001

  Pracownicy biorą udział w zapewnieniu jakości

  Wszyscy pracownicy są świadomi celów MASCOT i znają swoją aktywną rolę w zapewnieniu jakości. Pracownikom są stale oferowane szkolenia, jeśli uważa się, że jest to niezbędne do poprawnego wykonywania ich zadań związanych z polityką jakości MASCOT, jak również w celu zapewnienia efektywności systemu jakości oraz postępu w firmie.

  Pracownik jest aktywnym graczem w funkcjonowaniu firmy. Zakresy obowiązków są jasno zdefiniowane po to, aby zagwarantować jakość we wszystkich procesach. W MASCOT zapewnienie jakości jest naturalną częścią codziennego życia. Jest to element wartości biznesowej oraz strategii pracy Tested to work, która znajduje odzwierciedlenie w codziennej pracy, niezależnie od tego czy chodzi o Danię, Niemcy, Wietnam czy którykolwiek z naszych innych rynków, na którym pracują nasi pracownicy.

  Bieżąca kontrola w celu utrzymania wysokiego standardu

  Aby zapewnić skuteczność systemu jakości co trzy lata mamy wizytę zewnętrznych audytorów, którzy oceniają pracę biorąc pod uwagę poszczególne element normy. Ponadto MASCOT na bieżąco przeprowadza audyty wewnętrzne w celu zapewnienia jakości we wszystkich procesach oraz procedurach w firmie.