Godna praca wyprowadza z biedy

  Woman - Każdy pracownik szwalni jest wyspecjalizowany w określonej dziedzinie szycia i ma ją opanowaną do perfekcji. Dzięki temu produkcja odbywa się bardziej efektywnie i ryzyko popełnienia błędów jest zminimalizowane.
  Koniec z ubóstwem

  Koniec z ubóstwem

  MASCOT prowadzi produkcję w krajach i miejscach, w których ubóstwo bywa prawdziwym wyzwaniem. Tworząc dobre i godne miejsca pracy o uczciwej pensji firma przyczynia się do podnoszenia standardu życia w tych obszarach. W ten sposób MASCOT wnosi znaczący społeczno-gospodarczy wkład w rozwój ubogich regionów, z których pochodzą pracownicy firmy. MASCOT stale rozwija produkcję w Laosie, dzięki czemu może zatrudniać coraz więcej osób i wspomagać ekonomiczny i socjalny rozwój kraju. Pracownicy fabryk są zazwyczaj rekrutowani w okolicznych wioskach, czyli tam, gdzie może panować ubóstwo. Aby obniżyć koszty ponoszone przez pracowników i zwiększyć ich bezpieczeństwo osobiste, MASCOT zapewnia także codzienny transport między fabryką a wioską.

  Równość płci

  Równość płci

  Piąty globalny cel koncentruje się na osiągnięciu równości płci i wzmocnieniu praw oraz możliwości kobiet i dziewcząt na całym świecie.

  Ponad 2400 pracowników MASCOT jest zatrudnionych poza Europą, gdzie nierówność płci w społeczeństwie jest zazwyczaj największa. Dyskryminacja istnieje m.in. w sferach opieki zdrowotnej, udziału w procesach decyzyjnych oraz aktywności zawodowej.

  W wietnamskich fabrykach MASCOT aż 86% zatrudnionych stanowią kobiety. W Laosie jest ich 81%. Zgodnie z polityką MASCOT wszyscy pracownicy mają rzecz jasna takie same możliwości. Ponadto zatrudniani są najlepiej wykwalifikowani kandydaci, bez względu na płeć. Dzięki przewadze kobiet w naszych zakładach zmniejszamy dyskryminację, gdyż uczestniczenie w życiu zawodowym przyczynia się do równości. Bezpłatna firmowa przychodnia oznacza z kolei dostęp kobiet do lepszej opieki zdrowotnej.

  Wzrost gospodarczy i godna praca

  Wzrost gospodarczy i godna praca

  MASCOT inwestuje znaczne środki w innowacyjność i rozwój rynku. Oba te czynniki przyczyniają się do wzrostu, za którym idzie dalsze zwiększanie zatrudnienia w produkcji, gdyż inwestycje MASCOT są realizowane zarówno w dziedzinie technologii, jak i systemów zarządzania. Dotyczy to także naszej działalności w Wietnamie i Laosie.

  Wynagrodzenia pracowników MASCOT w tych państwach z roku na rok rosną procentowo o wiele więcej niż pensje europejskie. W ten sposób MASCOT nie tylko zmniejsza nierówności ponad granicami, ale też przyczynia się do generalnej zwyżki poziomu płac w miejscach, w których działają fabryki firmy. Dzięki dobremu środowisku pracy w naszych zakładach podwyższamy również ogólny standard bhp w danym regionie, gdyż inni pracodawcy, nie podążając za tym trendem, straciliby siłę roboczą. MASCOT tworzy godne miejsca pracy i daje innym, lokalnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą motywację oraz wzór do naśladowania.

  Sami zatrudniamy naszych pracowników

  Produkcja

  Społeczna odpowiedzialność