Globalnym wyzwaniom nie da się sprostać samodzielnie

Partnerstwa na rzecz Celów

Siedemnasty globalny cel dotyczy wspólnego działania. Nikt nie jest w stanie sprostać światowym wyzwaniom w izolacji. Konieczne jest nawiązywanie współpracy i tworzenie przyszłościowych partnerstw.

Firma MASCOT nawiązała już szereg takich partnerstw z podmiotami w krajach, w których prowadzi produkcję. Współpracujemy z ministerstwami i rządami, a także z organizacjami, które na przykład łączą siły z myślą o wspólnym promowaniu odpowiednich warunków społeczno-środowiskowych w krajach produkujących tekstylia na całym świecie.

Dlatego właśnie MASCOT nie ustaje w budowaniu nowych relacji. Obecnie pracujemy na przykład nad partnerstwem z szeregiem graczy w naszym łańcuchu wartości. Celem jest wspólne inwestowanie w nowe technologie, dzięki którym produkcja może stać się bardziej racjonalna i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Globalnym wyzwaniom nie da się sprostać samodzielnie - Hands -