Dobre, pewne i bezpieczne warunki pracy i zatrudnienia w dziale produkcji

W firmie MASCOT produkujemy sprzedawane przez nas ubiory we własnym zakresie. W fabrykach w Laosie i Wietnamie 2600 pracowników szyje odzież roboczą i zimową. Zapewniamy im bezpieczne i pewne warunki zatrudnienia, zgodne z zasadami europejskiej kultury pracy.

MASCOT® Vietnam

Vietnam A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

MASCOT® Laos

Laos A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

Pierwsza fabryka MASCOT w Azji została uruchomiona w marcu 2008 r. Dziś w Wietnamie i Laosie ubrania robocze i zimowe szyje już 2600 osób. Obecnie zakład w Laosie przechodzi poważną rozbudowę.

Sami zatrudniamy naszych pracowników

Zdecydowaną większość produktów MASCOT – wszystkie ubiory robocze i zimowe – wytwarzamy we własnym zakresie w naszych zakładach. Utrzymywanie efektywnego łańcucha produkcyjnego, w którym corocznie powstaje wiele milionów wysokiej jakości produktów, wymaga kompetentnego i zaangażowanego personelu. Dlatego zarówno w Laosie, jak i Wietnamie, dysponujemy własnymi, doświadczonymi działami kadrowymi. Nasi specjaliści zajmują się rekrutacją wszystkich nowych pracowników, oczywiście w oparciu o ich kwalifikacje i postawę, tak samo jak w europejskich spółkach MASCOT. Ponieważ wszelkie procedury prowadzimy sami, możemy zagwarantować przestrzeganie wymogów w zakresie minimalnego wieku osób przyjmowanych na pełen etat, a także mieć całkowitą pewność, że nie korzystamy z pracy dzieci. Wszyscy pracownicy mają zapewnione dobre warunki zatrudnienia i godziwą płacę. System wynagrodzeń i premii jest całkowicie transparentny. Ewentualne nadgodziny są ogłaszane z wyprzedzeniem i płatne wg podwyższonych stawek procentowych. Zatrudnionym przysługuje oczywiście wolność zrzeszania się i prawo do negocjowania układów zbiorowych. Dział kadrowy MASCOT na bieżąco prowadzi dialog z organizacjami pracowników i władzami, np. Ministerstwem ds. Zatrudnienia, by oferowane przez nas warunki były na najwyższym możliwym poziomie. Zostaliśmy wyróżnieni szeregiem nagród za poziom bhp w naszych zakładach oraz za tworzenie dobrych i bezpiecznych miejsc pracy.

MASCOT® Vietnam - Ney Year - Dancing

Firmowe przyjęcie z okazji Nowego Roku to bardzo ważne wydarzenie dla naszych azjatyckich kolegów. Impreza noworoczna obejmuje część oficjalną oraz rozrywkową, np. konkurs taneczny, wokalny i teatralny. Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, przygotowują się do niego w wolnym czasie całymi tygodniami, mając nadzieję na zwycięstwo w rywalizacji.

Bezpieczeństwo to absolutny priorytet

Bezpieczeństwo jest od samego początku naszym najwyższym priorytetem. Podczas budowy naszych fabryk odnotowaliśmy zero wypadków przy pracy, co w Wietnamie i Laosie należy do rzadkości. Udało się to osiągnąć dzięki podstawowemu, gruntownemu szkoleniu wszystkich pracowników budowlanych w zakresie bhp, rygorystycznym zasadom dotyczącym np. noszenia kasków, procedurom bezpieczeństwa oraz codziennemu nadzorowi nad placem budowy. Celem prowadzonego monitoringu było zapewnienie przestrzegania wszystkich przepisów i wytycznych, a także zagwarantowanie, by na placu budowy wykorzystywane były wyłącznie zatwierdzone do użytku maszyny i urządzenia.

Szkolenia bezpieczeństwa to także chleb codzienny dla pracowników naszych zakładów. Wszyscy zatrudnieni są objęci programem szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, poczynając od pierwszego dnia w pracy. Następne szkolenia są organizowane na bieżąco, tak by nikt nie miał wątpliwości np. odnośnie sposobu obsługi maszyn. Ponadto firma MASCOT prowadzi codzienne inspekcje, a w każdym dziale zatrudnieni są kierownicy ds. bezpieczeństwa. MASCOT dokumentuje wszystkie zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa, a komisja ds. bhp dokonuje ich oceny. Oprócz szkoleń dotyczących codziennej pracy w MASCOT odbywają się też regularne ćwiczenia przeciwpożarowe i w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz próbne ewakuacje. Dodatkowo prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa ruchu.

Vietnam - Fire drill - people

Zdrowi pracownicy

Rozpoczęcie produkcji w jednym (lub kilku) z państw rozwijających się jest związane z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za pracowników i lokalne środowisko. Stworzenie dobrych warunków pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa, a także – co równie istotne – ochrony zdrowia pracowników, wymaga wprowadzenia szeregu szeroko zakrojonych działań. Dlatego w MASCOT od samego początku uruchomiliśmy własne przychodnie lekarskie przy naszych zakładach. Wszyscy pracownicy mogą tam w ramach swoich umów zatrudnienia uzyskać bezpłatną pomoc kompetentnych lekarzy i pielęgniarek. Przychodnie są oficjalnie zarejestrowane i posiadają państwowe certyfikaty. Personel medyczny prowadzi też na szeroką skalę działania profilaktyczne oraz kampanie informacyjne. W ich ramach MASCOT pragnie szerzyć wśród pracowników wiedzę o tym, jak mogą dbać o swoje zdrowie, przykładowo wdrażając odpowiednie nawyki żywieniowe i stosując właściwą higienę osobistą. Inne kampanie dotyczą chorób (zakaźnych) oraz epidemii.

Wszyscy pracownicy mają codziennie zapewniony bezpłatny, zdrowy i pożywny lunch w zakładowej stołówce. Menu jest starannie komponowane, a posiłek przyrządzany ze świeżych surowców. Dzięki temu ma odpowiedni skład odżywczy, jest smaczny i sycący. Firmowi lekarze i pielęgniarki na bieżąco nadzorują działanie stołówki. Codziennie pobierają próbki serwowanego jedzenia, by zagwarantować jego wysoką jakość i nie dopuścić do zatruć pokarmowych.

Vietnam - Zdrowi pracownicy - people eating lunch

Wszystkie zakłady produkcyjne MASCOT są certyfikowane pod kątem zgodności z najbardziej rygorystyczną normą w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw – SA8000. Wymagane przez nią copółroczne zewnętrzne audyty skupiają się na warunkach pracy, bezpieczeństwie oraz zdrowiu pracowników. Dużo więcej informacji na temat SA8000 znajduje się tutaj.

SA8000

Produkcja własna i towary handlowe 


79% 21%

odzieży roboczej marki MASCOT powstaje w zakładach własnych firmy w Wietnamie i Laosie

odzieży roboczej sprzedawanej pod marką MASCOT to towary handlowe


Ponad 80% wszystkich produktów MASCOT w kategorii odzieży roboczej wytwarzamy sami w naszych fabrykach na terenie Wietnamu i Laosu. Produkcja pozostałej części oferowanych przez nas towarów (ok. 20% łącznego asortymentu) wymaga zastosowania szczególnych metod i technologii. Mowa tu o takich produktach, jak obuwie ochronne, skarpety czy wkładki ochronne na kolana. Towary te są nam dostarczane przez zewnętrzne podmioty, które specjalizują się w zakresie właśnie takich metod oraz technologii. Przedstawiciele firmy MASCOT sami wizytują zakłady zewnętrznych dostawców. Oprócz tego uznane niezależne jednostki certyfikacyjne raz w roku przeprowadzają w nich na nasze zlecenie audyt, by na bieżąco gwarantować wysoką jakość działalności tych placówek w odniesieniu do ludzi oraz środowiska.