Odpowiedzialna produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój wymagają przemyślanej polityki wykorzystywania dóbr i zasobów. Konieczne jest zadbanie o to, aby światowa konsumpcja i produkcja odbywały się w sposób odpowiedzialny – zarówno w stosunku do współczesnych nam ludzi i środowiska, jak i przyszłych generacji oraz ekosfery.

Trwałe produkty to produkty zrównoważone

Odpowiedzialna konsumpcja polega na przykład na kupowaniu wyrobów o długim czasie użytkowania. Nie trzeba wówczas często wymieniać ich na nowe, niepotrzebnie zużywając kolejne zasoby. Dotyczy to także odzieży roboczej.

Firma MASCOT oferuje wyłącznie produkty gruntownie przetestowane pod kątem długiej żywotności. Obejmuje to wszystkie aspekty, od wyboru materiału przez bardzo solidne szwy, aż do wzmocnień w miejscach szczególnie narażonych na zużycie. Ubrania szyjemy we własnych fabrykach, w związku z czym możemy zagwarantować stuprocentową kontrolę jakości. Wszystko to oznacza, że produkty MASCOT wyróżniają się bardzo długim okresem eksploatacji. Jest to niezwykle istotne w rachunku działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

1BBA533B-3A0C-4423-90F7-3409BEAB6D31 - Testy laboratoryjne
Aby zapewnić wysoką jakość końcowego produktu, liczne stosowane przez nas typy tkanin są poddawane szczegółowym badaniom, na przykład pod kątem odporności na ścieranie, rozdarcie czy rozciąganie. Wysoka jakość to rdzeń firmowego DNA MASCOT. Mottem i przewodnią metodą działania MASCOT już od wielu lat jest „TESTED TO WORK”.

Zasoby z recyklingu

Przemysł światowy wykorzystuje masę zasobów, które jednak nie zawsze będą dostępne w nieograniczonych ilościach. Oznacza to, że trzeba zwrócić uwagę na materiały już raz zastosowane – odpady i produkty używane – i rozważyć ich ponowne wykorzystanie. Tak właśnie robimy w MASCOT.

Wszystkie watowane podszewki w produktach MASCOT są produkowane w dużym stopniu z poliestru pochodzącego z odzysku. MASCOT realizuje szeroko zakrojony program produkcji T-shirtów, koszulek polo oraz bluz z przędz poliestrowych na bazie recyklingowanego plastiku. Inny program obejmuje wyroby z bawełny ekologicznej – czyli uprawianej bez użycia pestycydów oraz chemicznych oprysków.

Nie wszystkie produkty da się wytworzyć z materiałów z recyklingu, gdyż w niektórych przypadkach może to mieć wpływ na przykład na trwałość, jakość lub kolor. Z odzysku może z kolei pochodzić duża część opakowań. Stosowane przez MASCOT pudła kartonowe, papier i torby plastikowe nowej generacji są w całości lub częściowo wykonane właśnie z takich materiałów.

Tkaniny i inne surowce - Zasoby z recyklingu

Minimalizacja ilości odpadów i ścieków oraz zużycia energii w produkcji

Zasady zrównoważonej produkcji obejmują także ograniczenie ilości powstających ścieków, odpadów i emisji. Produkcja odzieży to skomplikowany, globalny proces, a czynienie jej bardziej przyjazną dla środowiska wymaga działań w wielu obszarach.

Tkaniny i inne surowce

Współpracujemy ze wszystkimi naszymi dostawcami w zakresie ogólnego ograniczania ilości wykorzystywanych substancji chemicznych i wody. Dobieramy dostawców na podstawie ich profilu środowiskowego. Zdecydowana większość stosowanych przez nas tkanin pochodzi od przedsiębiorstw mogących pochwalić się zarówno certyfikatem Bluesign®, jak i ISO 14001. Pracujemy też nad modyfikacją elementów procesu barwienia pod kątem redukcji lub wręcz całkowitego wyeliminowania zużycia wody.

Własna produkcja

MASCOT ma ten ważny atut, że zdecydowaną większość produktów wytwarza we własnym zakresie. 75% artykułów odzieżowych powstaje we własnych fabrykach, która dzięki temu może kontrolować wszystkie procesy. Fabryki są zlokalizowane w oficjalnie wydzielonych strefach przemysłowych zatwierdzonych przez kancelarię premiera odpowiednio w Wietnamie i Laosie. W zakładach obowiązuje szczegółowo określona polityka ochrony środowiska i na bieżąco prowadzona jest kontrola utylizacji odpadów. Za oczyszczanie ścieków odpowiadają władze stref pod nadzorem agencji ds. środowiska. Co kwartał odbywają się inspekcje. Zakłady MASCOT segregują i rejestrują wszystkie odpady, w największym możliwym stopniu kierując je do odzysku. Powstawanie ścinków tkanin podczas produkcji udało się w dużym stopniu wyeliminować, a te resztki, które mimo wszystko pozostają, są również sortowane i ponownie wykorzystywane. Ponadto firma MASCOT ma opracowaną politykę dotyczącą wpływu jej fabryk na klimat i regularnie podejmuje inicjatywy mające na celu ograniczenie tego wpływu.