Kontrola jakości

    Kontrola tkanin

    Dostawca przed dostawą tkaniny wysyła jej próbkę do badań laboratoryjnych. Próbka ta jest sprawdzana między innymi pod kątem wyglądu, barwy i gramatury. Kiedy w późniejszym czasie tkaniny są dostarczane do magazynu materiałów surowych, wszystkie produkty są oglądane pod silnym światłem w celu identyfikacji wszystkich ewentualnych defektów krosna przed produkcją. W tym samym czasie wykonuje się kontrole losowe produktów w laboratorium, w którym przeprowadza się i rejestruje wiele badań. Tkaniny muszą spełniać zadane kryteria, na podstawie których określane są metody badań. Celem tej procedury jest zapewnienie doskonałego i stałego poziomu jakości.

    Kontrola produktów końcowych

    Kontrola jakości w firmie MASCOT jest przeprowadzana bardzo drobiazgowo na wszystkich etapach produkcji. W wietnamskiej fabryce MASCOT zatrudnionych jest 70 pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za kontrolę jakości produktów. Nasza kontrola jakości jest 100%. Kontrolowane są wszystkie poszczególne etapy produkcji, po czym następuje sprawdzenie produktu gotowego i jeszcze jedna kontrola losowa.