Fair Wear Foundation

W 2019 r. firma MASCOT jako pierwsze duńskie przedsiębiorstwo przystąpiła do organizacji Fair Wear Foundation. W ramach tej inicjatywy – wraz z ok. 80 innymi europejskimi producentami tekstyliów, którzy łącznie reprezentują prawie 140 marek – MASCOT walczy o zwiększanie odpowiedzialności społecznej oraz tworzenie godnych i bezpiecznych miejsc pracy w światowych zakładach przemysłu tekstylno-odzieżowego.

Fair Wear Foundation-logo

Poprzez nasze członkostwo w Fair Wear Foundation zwracamy uwagę, że zrównoważone rozwiązania i dobre warunki zatrudnienia nie tylko są naturalnym elementem naszej działalności, ale powinny też znajdować się w centrum uwagi całej branży. Na stronie fundacji Fair Wear dostępny jest m.in. raport z ostatniego badania „Brand Performance Check” dotyczącego MASCOT, a także wynik, jaki w nim uzyskaliśmy.

Fair Wear Foundation

Własne zakłady i zewnętrzni dostawcy

W zakładach produkcyjnych MASCOT w Wietnamie i Laosie godziwe warunki to oczywistość. Świadczą o tym certyfikaty SA8000 wszystkich naszych fabryk. Ponadto w Wietnamie mamy własny zespół specjalistów ds. kadr, dbający o odpowiednie procedury rekrutacji i warunki zatrudnienia pracowników. Dzięki temu, że produkcja odbywa się w naszych własnych zakładach, mamy nad nią pełną kontrolę i sami nadzorujemy jakość wszystkich wytwarzanych ubiorów i akcesoriów. Nawiązując współpracę z Fair Wear Foundation mieliśmy więc przede wszystkim na celu zapewnienie dobrych standardów świadczenia pracy w fabrykach, które nie należą do nas, a w których zaopatrujemy się w pewną, niewielką ilość towarów. Fair Wear ułatwia nam współdziałanie z innymi firmami tekstylnymi pozyskującymi wyroby z tych samych źródeł. Aktywne członkostwo w tej organizacji pozwala propagować bezpieczeństwo i higienę pracy oraz godziwe warunki w zakładach sektora tekstylno-odzieżowego na całym świecie.

Dowiedz się więcej na temat certyfikatu odpowiedzialności społecznej SA8000

Produkty nabierają kształtu-seamstress-Laos

Dobrzy partnerzy biznesowi

Ponad 70% całego asortymentu MASCOT powstaje w naszych czterech fabrykach certyfikowanych za zgodność z normą SA8000. Resztę kupujemy od dostawców, z którymi łączy nas długa i dobra współpraca. Zewnętrzna produkcja obejmuje przede wszystkim akcesoria, takie jak wkładki ochronne na kolana i paski, obuwie oraz T-shirty, koszulki polo i bluzy. Są to zwykle artykuły, których nie możemy wytworzyć za pomocą maszyn do szycia we własnych zakładach, gdyż ich wyprodukowanie wymaga zastosowania specjalnej technologii lub sprzętu. Zamierzamy kontynuować i rozwijać tę współpracę z zewnętrznymi dostawcami, przyczyniając się jednocześnie do poprawy warunków pracy w ich fabrykach. Członkostwo w Fair Wear Foundation uważamy za istotne narzędzie na tej drodze.

17 globalnych celów - logo

Globalne partnerstwa i cele zrównoważonego rozwoju

MASCOT działa na rzecz realizacji 17 globalnych celów ONZ. Nasz udział w inicjatywie Fair Wear Foundation jest przykładem wypełniania celu 17, dotyczącego globalnych partnerstw. Jesteśmy przekonani, że z wyzwaniami najlepiej radzi sobie kompetentna wspólnota, w związku z czym widzimy duży potencjał we współpracy z tą organizacją. Jako globalne przedsiębiorstwo branży tekstylnej ponosimy wielką odpowiedzialność za dobro człowieka i środowiska, zarówno w naszych zakładach, jak i w pozostałej części łańcucha dostaw. Odpowiedzialność tę oczywiście w pełni na siebie przyjmujemy. Produkując odzież, chcemy tworzyć godne miejsca pracy, a przez to przyczyniać się do zwalczania biedy i głodu oraz do poprawy kondycji zdrowotnej i dobrostanu ludzi.

Czytaj więcej

Kontrola zwiększa świadomość

Dzięki uczestnictwu w Fair Wear Foundation mamy nadzieję szerzyć naszą troskę o pracowników i ich bezpieczeństwo wśród innych przedsiębiorstw sektora tekstylnego. Fair Wear Foundation pracuje nad rozwiązaniami problemów, które inni uważają za niemożliwe do wyeliminowania. Jednym z zasadniczych obszarów działania inicjatywy jest wyznaczenie nowego standardu produkcji tekstyliów – to koncepcja zwana „nową normalnością”. Członkowie fundacji pragną doprowadzić do zmiany ogólnego podejścia w przemyśle tekstylnym, tak aby wszyscy pracownicy mieli świadomość przysługujących im praw do bezpiecznej i godnej pracy za odpowiednim wynagrodzeniem. Tak właśnie myślimy w MASCOT. Nie akceptujemy kompromisów w zakresie warunków pracy osób, które produkują sprzedawane przez nas towary.

Standardy zatrudnienia

Podstawę współpracy pomiędzy Fair Wear Foundation a MASCOT tworzy osiem punktów wywiedzionych z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Ich przedmiotem jest zapewnienie przestrzegania praw pracowników.

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Swobodny wybór zatrudnienia

Swobodny wybór zatrudnienia

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Brak dyskryminacji przy zatrudnianiu

Swoboda zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Brak wykorzystywania pracy nieletnich

Brak dyskryminacji przy zatrudnianiu

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Swoboda zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych

Brak wykorzystywania pracy nieletnich

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Płaca minimalna

Płaca minimalna

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Rozsądne godziny pracy

Rozsądne godziny pracy

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Bezpieczne i zdrowe warunki pracy

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy

Fair Wear Foundation-Standardy zatrudnienia-Prawnie wiążący stosunek pracy

Prawnie wiążący stosunek pracy

Dołączając do inicjatywy Fair Wear Foundation firma MASCOT zobowiązuje się do działania na rzecz poprawy standardów zatrudnienia w branży tekstylno-odzieżowej. Zobowiązanie to przyjmujemy z radością i wielką determinacją.

Produkty nabierają kształtu-seamstress-Vietnam