Nowy minister przemysłu i handlu Laosu z wizytą w laotańskich zakładach MASCOT

2021_Nowy minister przemysłu i handlu Laosu z wizytą w laotańskich zakładach MASCOT_<span>Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos</span>
28 Maja 2021
Dwa miesiące temu nowym laotańskim ministrem przemysłu i handlu został Sompheng Saysompheng. Jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które zdecydował się odwiedzić wraz z delegacją wyższych urzędników swojego ministerstwa, były zakłady MASCOT.

Minister pragnął zorientować się w sposobie funkcjonowania jednej z wiodących firm laotańskiej branży odzieżowej. Był również niezwykle zainteresowany działaniami firmy w dziedzinie środowiska pracy. Przed powołaniem na stanowisko ministra przemysłu i handlu Sompheng Saysompheng był ministrem pracy i opieki społecznej, w związku z czym kwestie warunków pracy szczególnie leżą mu na sercu.

Zakłady MASCOT nie stosują systemu zmianowego i w miarę możliwości unikają pracy w godzinach nadliczbowych, aby nie wpływać negatywnie na życie rodzinne i społeczne pracowników. Jako jedno z zaledwie dwóch przedsiębiorstw w Laosie MASCOT posiada certyfikat SA8000 dotyczący środowiska pracy.

MASCOT prowadzi też własną przychodnię lekarską, zatrudniającą na pełen etat jednego lekarza i dwie pielęgniarki. Tego samego dnia, w którym Minister odwiedził zakłady MASCOT, w przychodni rozpoczął pracę dodatkowy lekarz. Obecnie liczba pełnych etatów lekarskich zwiększyła się więc do dwóch. MASCOT stale pracuje nad rozbudową przychodni, która docelowo ma być prawie dwukrotnie większa. Minister z aprobatą przyjął wiadomość, że wszyscy pracownicy są objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym, co w Laosie nie zawsze ma miejsce, ponieważ pracodawca musi wówczas wpłacać do systemu 5% wynagrodzenia zatrudnianych osób.

2021_Nowy minister przemysłu i handlu Laosu z wizytą w laotańskich zakładach MASCOT_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos

Poza uzyskaniem lepszego wglądu w to, jak zagraniczne przedsiębiorstwa działają w Laosie, wizyta ministra miała też na celu zapoznanie się z działaniami firmy MASCOT w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Wszyscy pracownicy i goście przed wejściem na teren zakładów MASCOT poddawani są kontroli temperatury. Osoby z gorączką są odsyłane i zachęcane zrobienia testu na zakażenie wirusem COVID-19. W zakładach obowiązuje wymóg stosowania maseczek. Ponadto wszystkim pracownikom wydano przyłbice ochronne. W licznych miejscach na terenie zakładów rozstawione są dozowniki z żelem odkażającym do dłoni, a pracowników zachęca się do mycia rąk co najmniej co dwie godziny.

W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 firma postawiła też separatory pomiędzy miejscami siedzącymi w stołówce. Wyznaczono również odrębne pomieszczenie z łóżkiem szpitalnym i toaletą na wypadek podejrzenia, że znajdujący się już na terenie zakładów pracownik jest zakażony koronawirusem.

Kończąc wizytę minister Sompheng Saysompheng wyraził zadowolenie z wysiłków podejmowanych przez MASCOT na rzecz stworzenia dobrego środowiska pracy i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

2021_Nowy minister przemysłu i handlu Laosu z wizytą w laotańskich zakładach MASCOT_Sompheng Saysompheng-Poul Skov Petersen MASCOT Laos