W przyszłości używana odzież robocza będzie wchodzić w skład nowych ubrań

  Samarbejde mellem MASCOT og Teknologisk Institut 2022
  Wed, 17 Aug 2022

  MASCOT oraz siedmiu dużych graczy duńskiego przemysłu tekstylnego i recyklingowego – przy wsparciu Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska – łączy siły z Instytutem Technologicznym. Przyświeca im ambitny cel: opracowanie sposobu powtórnego przetwarzania odpadów odzieżowych. Proces musi gwarantować na tyle wysoką jakość, aby odzyskane materiały można było wykorzystywać bezpośrednio do produkcji nowych ubrań.


  Wyższa jakość

  Zielona transformacja przemysłu odzieżowego wymaga nowego podejścia do projektowania ubiorów, jak również do przetwarzania odpadów tekstylnych na włókna odpowiednie do produkcji nowych wyrobów.


  Z tego względu firma MASCOT, wspólnie z innymi podmiotami branży odzieżowej, materiałowej i recyklingowej, przystąpiła do projektu „Cyrkularny Przemysł Tekstylny”, który uzyskał wsparcie w ramach MUDP, czyli prowadzonego przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska programu rozwoju i demonstracji rozwiązań. Celem projektu jest uzyskanie z recyklingu materiału tekstylnego o jakości na tyle wysokiej, aby można go było wprowadzać bezpośrednio do istniejącego łańcucha wartości. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby zużytą odzież, która dotychczas nadawała się tylko do wyrzucenia, móc stosować w produkcji nowych ubrań.


  – W świecie tekstyliów wyzwanie jest analogiczne jak w przypadku tworzyw sztucznych. Podobnie jak plastik, odzież jest projektowana z myślą o odporności na czyszczenie i zużycie. Aby móc ją ponownie wykorzystywać, musimy być w stanie oddzielać wchodzące w jej skład włókna i usuwać barwniki oraz środki impregnujące bez szkody dla samego materiału – mówi kierownik projektu Julie Brender Trads z Instytutu Technologicznego.


  Zadowolenie w branży odzieżowej

  We współpracy z uczestniczącymi w projekcie producentami odzieży – Five Units, Sustainawear, Hummel oraz Knowledge Cotton Apparel – opracowane zostaną np. wytyczne projektowe, które mają zapewnić, by w przyszłości stosowane były materiały o wysokiej jakości i dużym potencjale recyklingowym.


  – Już dziś chcielibyśmy wdrożyć produkcję ubrań w sposób o wiele bardziej odpowiedzialny pod względem wykorzystania zasobów. Cóż, gdy z naszego projektu wynika, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Okazuje się, że wiele procesów jest ze sobą powiązanych, a pokonanie tego wyzwania wymaga pracy na wszystkich etapach – od fazy projektowania nowych ubrań aż po powtórne zastosowanie pochodzących z nich włókien. Bez pomocy sobie nie poradzimy – projekt wymaga współpracy na poziomie branży. Dlatego powołanie szerzej zakrojonego partnerstwa jest nieodzowne. To ważny, ale i ekscytujący projekt, w ramach którego mamy nadzieję zrobić kilka dużych kroków na drodze zielonej transformacji – mówi Kristina Vigen, kierownik ds. społecznej odpowiedzialności w Mascot International A/S.