MASCOT Laos na szczycie pod

względem standardów socjalnych
SA8000 - 2016 - Laos
5 Października 2016

Po miesiącach przygotowań MASCOT Laos uzyskał certyfikat SA 8000 jako pierwsza firma w Laosie w ramach nowych zaostrzonych kryteriów SA 8000/2014.

Niezależni audytorzy z British Standards udzielili wielu pochwał podczas ostatniego szczegółowego audytu w firmie : »Nigdy wcześniej nie widzieliśmy firmy w Laosie na tak wysokim poziomie. Jest to bardzo, bardzo pozytywne «, powiedział szef zespołu audytorów,«Nguyen Thu Ha podczas swojej prezentacji.

Kontrolerzy szczegółowo koncentrowali się na wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa: wynagrodzeń oraz warunków pracy, bezpieczeństwa we wszystkich działach, administracji, jak również zaangażowania firmy w kwestie edukacyjne.

Zgodnie z nowymi, bardziej rygorystycznych zasadami, firma ma między innymi obowiązek stworzenia tzw. Social Performance Team, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie firmy pod kątem wywiązywania się z jej obowiązków. Zespół działa niezależnie od kierownictwa firmy i jest między innymi upoważniony do składania propozycji zmian. W przypadku braku porozumienia, zespół ma prawo zgłosić sprawę do niezależnych audytorów SA8000.

SA8000 - Mężczyzni & Kobiety - 2016

Nowe przepisy skupiają się bardziej na dyskryminacji: przedsiębiorstwo ma obowiązek, aby zwracać szczególną uwagę na ten obszar i podjąć działania, jeśli zaistnieją przypadki dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną itp.