Wyróżnienie za odpowiedzialność społeczną dla MASCOT International Vietnam

2021-Corporate Social Responsibility Recognition Award_Thomas Bo_Phan My Ha_American Chamber of Commerce
8 Grudnia 2021
At the photo from left to right: Chargé d’Affaires Marie C. Damour, US Embassy, Finance manager MASCOT Vietnam Nguyen Van Hung, Managing Director MASCOT Vietnam Thomas Bo Pedersen, Administration manager MASCOT Vietnam Phan My Ha and President AMCHAM Virginia Foote.

Wietnamska spółka MASCOT otrzymała dziś od Amerykańskiej Izby Handlowej w Hanoi nagrodę w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. To forma docenienia nieustannych wysiłków MASCOT Vietnam w zakresie CSR, zarówno przed kryzysem COVID-19, jak i – w szczególności – w jego trakcie.

Wietnamska spółka MASCOT otrzymała dziś od Amerykańskiej Izby Handlowej w Hanoi nagrodę w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. To forma docenienia nieustannych wysiłków MASCOT Vietnam w zakresie CSR, zarówno przed kryzysem COVID-19, jak i – w szczególności – w jego trakcie.

Fakt, że Amerykańska Izba Handlowa w Hanoi przyznaje nam tę nagrodę, postrzegamy jako uznanie dla sposobu, w jaki prowadzimy działalność.

Własne fabryki i dobre warunki pracy

Przy produkcji odzieży roboczej MASCOT pracuje w Wietnamie i Laosie ponad 2600 osób. Naszą wielką odpowiedzialnością jest zapewnienie im jak najlepszych warunków pracy. Dysponowanie własnymi fabrykami daje nam elastyczność, dzięki której jesteśmy w stanie sprostać zmianom na rynku i stworzyć jak najlepsze warunki i dobre środowisko pracy dla naszych pracowników.

Fabryki MASCOT są opatrzone certyfikatem SA8000. To najwyższy standard w zakresie odpowiedzialności społecznej, stanowiący dla nas punkt odniesienia. W kwestii spełniania tych norm nigdy nie pozwalamy sobie na kompromis. SA8000 zobowiązuje nas do informowania naszych pracowników o ich prawach i szkolenia ich w tym zakresie – zarówno w odniesieniu do pracy, prawa do zrzeszania się, wynagrodzeń, jak i zdrowia. W ten sposób zyskujemy zaangażowanych pracowników, którzy nie obawiają się mieć własnego zdania w kwestiach warunków i miejsca swojej pracy.

Jasne zasady

Wszyscy pracownicy MASCOT Wietnam mają zapewnione dobre warunki zatrudnienia i godziwą płacę. System wynagrodzeń i premii jest całkowicie transparentny. Postawę tę postrzegamy jako formę wpływu na społeczność wokół fabryk MASCOT, a także sposób na zmniejszenie nierówności ponad granicami. Dzięki dobremu środowisku pracy w fabrykach firma podnosi również ogólny standard pracy w okolicy, gdyż nieidący za tym trendem inni pracodawcy w regionie po prostu traciliby pracowników. MASCOT tworzy godne miejsca pracy i daje innym lokalnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą motywację i wzór do naśladowania. Również ta kwestia zaważyła na ocenie wietnamskiego zakładu MASCOT przez Amerykańską Izbę Handlową.


2021 Corporate Social Responsibility Recognition Award_MASCOT Vietnam_American Chamber of Commerce