MASCOT spełnia standardy

odpowiedzialności społecznej
SA 8000 - 2011
28 Marca 2011

Dzięki zdobytemu niedawno cerrtyfikatowi SA 8000 firma MASCOT może oficjalnie szczycić się udokumentowanym wkładem w odpowiedzialność społeczną. Oprócz MASCOT certyfikat ten otrzymało jedynie kilka innych, duńskich firm.

Kontroli została poddana nie tylko produkcja w spółce zależnej MASCOT w Wietnamie, lecz również wszyscy dostawcy.

Nowe kraje produkcji, nowe wyzwania

MASCOT jest wiodącym na rynku duńskim producentem odzieży roboczej oraz jedną z największych marek w Europie. W wyniku naturalnego rozwoju kilka lat temu produkcja została przeniesiona do Azji. Lecz co zrobić, gdy bezpieczne i zdrowe warunki pracy nie są oczywistością?

Produkcja pod europejskim kierownictwem

W roku 2008 firma MASCOT otworzyła własną, nowo wybudowaną fabrykę w Wietnamie. Obecnie zatrudnionych jest w niej ponad 1000 pracowników, z których większość pracuje przy produkcji odzieży roboczej w szwalniach. »Dzięki własnej fabryce pod europejskim kierownictwem poprawiamy nie tylko naszą efektywność i jakość produktów, mówi dyrektor generalny MASCOT Michael Grosbøl. »Gwarantujemy również, że nasze produkty powstają w dobrych i bezpiecznych warunkach pracy, co ma dla nas decydujące znaczenie.«

2011 Dla mediów - zapewniają odpowiednie środowisko pracy zaadaptowane do warunków miejscowych

Odpowiedzialność społeczna coraz ważniejsza

Możliwość udokumentowania wkładu w odpowiedzialność społeczną w rozmowach z klientami nabiera coraz większej wartości dla wszystkich przedsiębiorstw. Dlatego też firma MASCOT zdecydowała się przejść proces restrukturyzacji, umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu SA 8000. »Myślę, że ma to wielkie znaczenie na płaszczyźnie czysto gospodarczej. Klienci wolą mieć do czynienia z firmami, które z jednej strony działają zgodnie z przepisami, a z drugiej strony posiadają odpowiednie kompetencje. Dodatkowo wysyłamy naszym dostawcom jednoznaczny sygnał informujący o tym, że w kwestiach odpowiedzialności społecznej nie ma kompromisów. SA 8000 wiąże się również z bieżącą kontrolą naszych dostawców«, dodaje Michael Grosbøl.

Wymagania certyfikatu należą do zasad MASCOT

Przyznanie danemu przedsiębiorstwu certyfikatu SA 8000 dowodzi, że nie wykorzystuje ono pracy dzieci, nie stosuje pracy przymusowej, zapewnia bezpieczne i dostosowane do lokalnych warunków środowisko pracy, gwarantuje prawo do zrzeszania się, nie stosuje dyskryminacji, zapewnia odpowiedni wymiar czasu pracy oraz poziom wynagrodzenia, a także stosuje efektywny system zarządzania obejmujący między innymi kontrolę warunków pracy u dostawców. Firma MASCOT Wietnam spełniała te warunki, a największym wyzwaniem w związku ze zdobyciem certyfikatu okazało się uświadomienie wszystkich pracowników o ich uprawnieniach. Michael Grosbøl cieszy się z otrzymanego certyfikatu: »Uważam, że firma, której sloganem reklamowym jest „tested to work”, czyli przetestowanie do pracy, powinna posiadać ten certyfikat«, wnioskuje.