MASCOT Test Center

Kupując odzież roboczą MASCOT otrzymujesz w jej cenie wartość dodaną, bo wszystkie produkty są poddawane badaniom w naszym centrum testowym zgodnie z zasadą TESTED TO WORK. Dzięki temu są one wytrzymałe i charakteryzują się dużą trwałością. Jest to zaletą nie tylko dla użytkownika i jego portfela, ale również dla środowiska, gdyż nie trzeba zbyt szybko wytwarzać nowych ubrań, które je zastąpią. Poniżej przeczytasz więcej o tym, co TESTED TO WORK oznacza dla Twojej odzieży.

Kontrola jakościEkstremalne warunki

TESTED TO WORK to nie tylko slogan, to najważniejsza wartość firmy MASCOT. To sposób, w jaki działamy i strategia, zgodnie z którą podążamy. TESTED TO WORK to znaczy: po pierwsze, wykonywać zadania starannie w oparciu o sprawdzoną i dobrze rozumianą wiedzę, a po drugie mocno koncentrować się na tym, aby rozwiązania były łatwe do stosowania i odpowiadające grupie docelowej.

W praktyce to firmowe motto odzwierciedla się we wszystkich obszarach naszej działalności. Dbamy o to, aby spełniać motto TESTED TO WORK na każdym etapie produkcji, obsługi i prezentacji. Wdrażamy ścisłe reguły kontroli, począwszy od kontroli surowców i procesów farbowania aż po szycie i dostawy. Dostawcy, szwalnie i dystrybutorzy podlegają ciągłej kontroli pod kątem surowych wymagań naszych partnerów. Wszystkie nasze materiały sprawdzamy w laboratorium, aby uzyskać pewność, że będą one w stanie sprostać wymaganiom codziennej pracy. Przed wprowadzeniem odzieży roboczej do produkcji przesyłamy ją ponadto do użytkowników końcowych celem sprawdzenia jej w prawdziwych warunkach.