EN 61482

(Metoda badań 1-2, komora probiercza)
EN 61482Produkty MASCOT opatrzone certyfikatem zgodności z normą EN 61482-2 zabezpieczają użytkownika w sytuacji krótkotrwałego narażenia na oddziaływanie łuku elektrycznego.

EN 61482-2 to norma dotycząca odzieży ochronnej stosowanej w sytuacjach, w których istnieje ryzyko narażenia na oddziaływanie łuku elektrycznego. Norma przewiduje dwie metody badań. Produkty MASCOT są przetestowane za pomocą metody 2, tj. z użyciem komory probierczej. Oznacza to, że odzież ochronna z certyfikatem EN 61482-2 została poddana badaniu z wykorzystaniem bezpośredniego łuku elektrycznego na ograniczonym obszarze. Metoda testowa 2 nie obejmuje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Odzież ochronna opatrzona certyfikatem EN 61482-2 i przebadana z wykorzystaniem metody testowej 2 dzieli się na dwie klasy. Klasa 2 oznacza najwyższy stopień ochrony.

Produkty (16)
13669-216
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13679-216
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13609-216
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13892-217
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13830-217
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
50121-929
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
50122-929
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
50120-928
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
50119-927
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13869-216
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13879-216
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
13809-216
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
06669-135
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
06619-135
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
06679-135
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY
06609-135
MASCOT® MULTISAFE
 • Porównaj
 • Dodaj do listy życzeń
 • Szybki podgląd
 • Idź do produktu
NOWY

Det er vigtigt at understrege, at sikkerhedsbeklædning med EN 61482-2 kun er certificeret og testet i forhold til bokstesten. Det betyder, at produkterne ikke er certificeret til, at brugeren befinder sig i høj-risikoområder i længere tid. EN 61482-2 efter testmetode 2 tester kun sikkerhedstøj ifølge boksmetoden foran på tøjet på et begrænset areal og i en kort periode.
MASCOTs produkter, der er certificeret efter denne standard, er udelukkende testet ud fra testmetode 2. Det betyder, at sikkerhedsbeklædningen kun er egnet til kort eksponering fra elektrisk lysbue på et afgrænset areal af beklædningen.

Denne standard har erstattet den ældre ENV 50354.