MASCOT® WORKWEAR

MASCOT Laos na szczycie pod względem standardów socjalnych

11. października 2016
Po miesiącach przygotowań MASCOT Laos uzyskał certyfikat SA 8000 jako pierwsza firma w Laosie w ramach nowych zaostrzonych kryteriów SA 8000/2014.

Niezależni audytorzy z British Standards udzielili wielu pochwał podczas ostatniego szczegółowego audytu w firmie : »Nigdy wcześniej nie widzieliśmy firmy w Laosie na tak wysokim poziomie. Jest to bardzo, bardzo pozytywne «, powiedział szef zespołu audytorów,«Nguyen Thu Ha podczas swojej prezentacji.

100% 
 100%  100%

Kontrolerzy szczegółowo koncentrowali się na wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa: wynagrodzeń oraz warunków pracy, bezpieczeństwa we wszystkich działach, administracji, jak również zaangażowania firmy w kwestie edukacyjne.
Zgodnie z nowymi, bardziej rygorystycznych zasadami, firma ma między innymi obowiązek stworzenia tzw. Social Performance Team, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie firmy pod kątem wywiązywania się z jej obowiązków. Zespół działa niezależnie od kierownictwa firmy i jest między innymi upoważniony do składania propozycji zmian. W przypadku braku porozumienia, zespół ma prawo zgłosić sprawę do niezależnych audytorów SA8000.

Nowe przepisy skupiają się bardziej na dyskryminacji: przedsiębiorstwo ma obowiązek, aby zwracać szczególną uwagę na ten obszar i podjąć działania, jeśli zaistnieją przypadki dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną itp.

 

Linki powiązane

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dania · Tel. +48 221040910 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385