MASCOT® WORKWEAR

Certyfikaty odzieży ostrzegawczej

TESTED TO WORK
Własna etykieta jakości firmy MASCOT- TESTED TO WORK nie jest międzynarodową normą lecz jest pieczęcią jakości firmy MASCOT gwarantującą Ci sprawdzony produkt. Oznacza to, że zarówno tkaniny jak również dostawcy zostali dobrze sprawdzeni pod względem jakościowym. Dodatkowo oznacza to, że produkt został wyprodukowany w odpowiednich warunkach produkcyjnych i poddany licznym testom w trakcie trwania procesu produkcyjnego. Ponadto produkt został również przetestowany w rzeczywistych warunkach, jeszcze zanim oddaliśmy go do produkcji. Sprawdziliśmy także czy spełnia on wszystkie niezbędne funkcje, których potrzebujesz na co dzień. To wszystko, a nawet jeszcze więcej gwarantuje TASTED TO WORK. Jest to Twoja gwarancja jakości!

EN ISO 20471

EN ISO 20471 – Odzież o intensywnej widzialności

EN ISO 20471 to międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie widoczności odzieży ochronnej dla osób pracujących w obszarach, gdzie wymagany jest ubiór o intensywnej widzialności. Oznaczenie kategorii (cyfra podana przy symbolu) to informacja, w jakim stopniu dany produkt zapewnia użytkownikowi ochronę. Najwyższym poziomem jest kategoria 3. Norma EN ISO 20471 definiuje również wymagania w zakresie skuteczności odbijania światła przez elementy odblaskowe. Ubrania spełniające wymogi tej normy są dodatkowo testowane po kilkukrotnym wypraniu. O ile na metce nie podano inaczej, materiał jest badany po pięciu cyklach prania. Część ubrań firmy MASCOT poddaje się testom po wielokrotnie większej liczbie prań. Informacja na ten temat jest dołączona do danego produktu. Odpowiednio dobrany zestaw ubrań może spełniać wymagania wyższej kategorii ochrony niż osobno używane produkty wchodzące w jego skład. Informacja o potencjalnej wyższej kategorii znajduje się w oznaczeniach odzieży w formie prostej tabeli zestawień.

EN 471

EN 471 – Odzież ostrzegawcza

EN 471 to najbardziej znana na świecie norma dotycząca odzieży fluorescencyjnej z certyfikowanymi elementami odblaskowymi. Najczęściej określa się ją jako odzież ostrzegawczą o wysokiej widoczności do użytku profesjonalnego. Norma obejmuje dwie cyfry, które opisują każdą pojedynczą sztukę odzieży.

Pierwsza cyfra określa klasę bezpieczeństwa produktu. Klasa zależy od obszaru, na którym zastosowano tkaninę fluorescencyjną, oraz ilości zastosowanych elementów odblaskowych. Produkty można klasyfikować w skali 1-3, gdzie 3 oznacza najwyższą klasę (najwyższy stopień bezpieczeństwa). Można ją uzyskać, łącząc daną sztukę odzieży z innym produktem, jeżeli sama w sobie nie ma klasy bezpieczeństwa 3 (sprawdź tabelę w tym miejscu).

Druga z cyfr określa zdolność danej sztuki odzieży do odbijania światła. Istnieją dwie klasy: 1 i 2, przy czym 2 jest najwyższa. Wszystkie elementy odblaskowe stosowane przez firmę MASCOT mają klasę 2.

EN 343

EN 343 – Odzież oddychająca, wiatro- i wodoszczelna

Odpowiedni rodzaj ubrania ma kapitalne znaczenie, jeżeli pracę wykonuje się niezależnie od warunków atmosferycznych. Szukaj ubrań z certyfikatem EN 343, jeżeli zależy Ci na komforcie, niezależnie od tego, czy na zewnątrz pada i wieje.

EN 343 to norma europejska dotycząca ubrań ochronnych, charakteryzująca ochronę przeciwdeszczową. Opisy podane w normie zawierają dwa odnośniki. Pierwsza cyfra wskazuje klasę odporności na działanie wody, natomiast druga odnosi się do klasy oddychania dla całego produktu. Obie wartości są mierzone w skali 1-3, gdzie klasa 3 jest najwyższym wskaźnikiem odporności. Certyfikat można uzyskać od instytutu FIOH (Fiński Instytut Medycyny Pracy).

EN 342

EN 342 – Odzież chroniąca przed zimnem

Stosowanie ubrań z certyfikatem EN 342 umożliwia uzyskanie skutecznej ochrony przed zimnem. Certyfikat EN 342 oznacza, że chłód nie będzie stanowił dla Ciebie problemu. Dbałość o to, aby ubrania pozostawały suche oraz łączenie ich z rękawicami, czapkami itd. zapobiega miejscowemu wychłodzeniu oraz zapewnia uzyskanie najlepszej ochrony termicznej. Dokładnie pozapinaj ubranie i zaciśnij rękawy w okolicy nadgarstków. Każda część ubrania ma ściśle określoną klasę ochrony. Pierwsza cyfra wskazuje klasę przepuszczalności powietrza (AP) w skali 1-3, gdzie klasa 3 to najwyższy stopień zabezpieczenia. Druga cyfra wskazuje klasę przepuszczalności powietrza (AP) w skali 1-2, gdzie klasa 2 to najwyższy stopień zabezpieczenia. Certyfikat można uzyskać od instytutu FIOH (Fiński Instytut Medycyny Pracy).

EN ISO 11611

EN ISO 11611 – Ochrona w czasie spawania

Norma określa minimalne wymagania dotyczące ubrań ochronnych stosowanych w czasie spawania oraz podobnych prac, które niosą ze sobą zbliżony poziom ryzyka. Norma posiada dwie klasy ochrony, tj. 1 i 2, gdzie klasa 2 jest najwyższym poziomem zabezpieczenia. Norma zastąpiła poprzednią normę EN 470-1.

EN ISO 11612

EN ISO 11612 – Ochrona przed wysokimi temperaturami i płomieniami

Ubrania chroniące przed działaniem źródeł ciepła i płomieni. Norma definiuje rodzaje odzieży zewnętrznej wykonanej z elastycznej tkaniny, zaprojektowanej do zabezpieczenia ciała osoby noszącej (z wyłączeniem dłoni) przed działaniem źródeł ciepła i/lub ognia. Ubrania nie chronią dłoni i stóp, natomiast głowa powinna być zabezpieczona czapką lub osłoniona. Norma zastąpiła poprzedni przepis EN 531.

EN ISO 14116

EN ISO 14116 – Ochrona przed wysokimi temperaturami i płomieniami

Materiały i połączenia materiałów oraz ubrania ograniczające rozprzestrzenianie się płomieni. Norma definiuje wymagania dotyczące skuteczności materiałów, połączeń materiałów oraz ubrań ochronnych o właściwościach ograniczających rozprzestrzenianie się płomieni, które zmniejszają ryzyko zapalenia się ubrania i stworzenia zagrożenia dla noszących je osób. Norma zastąpiła poprzedni przepis EN 533.

EN 61482-1-2

EN 61482-1-2 – Pracownicy narażeni na działanie łuków elektrycznych

Ubrania ochronne zabezpieczające przed zagrożeniem termicznym wytwarzanym przez łuk elektryczny. Część 1-2: Metody badania – Metoda 2: Określanie klasy zabezpieczenia przed działaniem łuku elektrycznego w materiale i odzieży poprzez zastosowanie łuku wymuszonego i kontrolowanego (skrzynka testowa). Norma określa dwie klasy ochrony, tj. 1 i 2, gdzie klasa 2 jest najwyższym (czyli najlepszym) poziomem zabezpieczenia. Norma zastąpiła poprzedni przepis ENV 50354.

EN 1149-3 / EN 1149-5

EN 1149-3 / EN 1149-5 – Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych

Niektóre produkty firmy MASCOT mają właściwości elektrostatyczne. 

EN 1149-3:2004 – Wyładowania elektryczne.
Norma określa sposób załamywania się wyładowań elektrostatycznych na materiale ubrania. 

EN 1149-5:2008 – Zachowanie i krój materiałów
Norma określa wymagania dotyczące materiałów i budowy ubrań ochronnych rozpraszających ładunki elektrostatyczne, które stanowią element systemu bazowego zapobiegającego wyładowaniom zapalającym.

EN 13034

EN 13034 – Ubrania chroniące przed działaniem ciekłych substancji chemicznych

EN 13034/EN 13034 + A1. Norma określa wymagania dotyczące reakcji ubrań chroniących przed działaniem chemikaliów, które zapewniają ograniczoną ochronę przed ciekłymi substancjami chemicznymi (wyposażenie typu 6 oraz PB[6]). Ubrania przeciwchemiczne o ograniczonej klasie ochrony zaprojektowano z myślą o sytuacjach potencjalnego narażenia na niewielkie rozpryski chemikaliów, rozprzestrzenianie się cieczy lub strumieni cieczy (pod niskim ciśnieniem i w niewielkiej ilości).

EN ISO 15797

ISO EN 15797- Norma ustanawiająca procedury prania przemysłowego

EN ISO 15797 (EN oznacza normę europejską) to gwarancja, że dany produkt jest odporny na pranie i suszenie przemysłowe. Instytut Hohenstein ocenia produkty zgodnie z kryteriami określonymi przez ETSA (Stowarzyszenie Europejskiej Branży Usług Tekstylnych). Całościowa ocena różnych kryteriów pozwala na określenie, jak skutecznie dany produkt znosi procesy prania i suszenia przemysłowego. Badania produktów obejmują testowanie kurczliwości, zużycia, trwałości barwy oraz wytrzymałości na rozciąganie (niektóre są badane przed, a inne po praniu). Produkty MASCOT uzyskały doskonałe wyniki po zastosowaniu metody badawczej 8B (kolorowe ubrania robocze, które wytrzymują działanie finiszerów tunelowych).

UV Standard 801

Norma UV 801 – Ochrona przez promieniowaniem UV

Możesz nabyć ubrania, które posiadają certyfikat zabezpieczenia przez szkodliwymi promieniami UV. Szukaj ubrań oznaczonych normą UV 801. Pewna część produktów MASCOT ma certyfikację zgodną z tą normą, co oznacza, że taka odzież zapewnia dłuższą i lepszą ochronę niż najlepsze środki ochrony przeciwsłonecznej. Produkty firmy MASCOT zostały przebadane przez Instytut Hohenstein pod kątem ochrony UV. Instytut bada każdy z produktów oddzielnie, sprawdzając właściwości produktów nowych i używanych (wyprane, wilgotne, rozciągnięte i znoszone). Ubrania robocze z certyfikacją UV mają szczególne znaczenie dla osób pracujących przez długi okres czasu na świeżym powietrzu.

EN 1150 – Ochrona dzieci

Ubrania ochronne – odzież zapewniająca widoczność, przeznaczona do zastosowań pozazawodowych. Norma ma zastosowanie wyłącznie do kamizelek odblaskowych dla dzieci z serii MASCOT® Sparks. Ubrania zapewniające wysoką widoczność, ale nieprzeznaczone do zastosowań zawodowych, które mają za zadanie wizualnie sygnalizować obecność danej osoby w danym miejscu. Widoczność musi być gwarantowana zarówno w świetle dnia, jak i w światłach samochodu lub szperaczach stosowanych w nocy, a także na drogach miejskich.

 

MASCOT SAFE

Czytać o:

Oeko-tex

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dania · Tel. +48 221040910 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385