Test center banner
MASCOT® WORKWEAR

Kontrola jakości

Kontrola tkanin
Dostawca przed dostawą tkaniny wysyła jej próbkę do badań laboratoryjnych. Próbka ta jest sprawdzana między innymi pod kątem wyglądu, barwy i gramatury. Kiedy w późniejszym czasie tkaniny są dostarczane do magazynu materiałów surowych, wszystkie produkty są oglądane pod silnym światłem w celu identyfikacji wszystkich ewentualnych defektów krosna przed produkcją. W tym samym czasie wykonuje się kontrole losowe produktów w laboratorium, w którym przeprowadza się i rejestruje wiele badań. Tkaniny muszą spełniać zadane kryteria, na podstawie których określane są metody badań. Celem tej procedury jest zapewnienie doskonałego i stałego poziomu jakości.

Kontrola produktów końcowych

Kontrola jakości w firmie MASCOT jest przeprowadzana bardzo drobiazgowo na wszystkich etapach produkcji. W wietnamskiej fabryce MASCOT zatrudnionych jest 70 pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za kontrolę jakości produktów. Nasza kontrola jakości jest 100%. Kontrolowane są wszystkie poszczególne etapy produkcji, po czym następuje sprawdzenie produktu gotowego i jeszcze jedna kontrola losowa.
  
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dania · Tel. +48 221040910 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385