Test center banner
MASCOT® WORKWEAR

MASCOT TEST CENTRE

TESTED TO WORK to nie tylko slogan, to najważniejsza wartość firmy MASCOT. To sposób, w jaki działamy i strategia, zgodnie z którą podążamy. TESTED TO WORK to znaczy: po pierwsze, wykonywać zadania starannie w oparciu o sprawdzoną i dobrze rozumianą wiedzę, a po drugie mocno koncentrować się na tym, aby rozwiązania były łatwe do stosowania i odpowiadające grupie docelowej.

W praktyce to firmowe motto odzwierciedla się we wszystkich obszarach naszej działalności. Dbamy o to, aby spełniać motto TESTED TO WORK na każdym etapie produkcji, obsługi i prezentacji. Wdrażamy ścisłe reguły kontroli, począwszy od kontroli surowców i procesów farbowania aż po szycie i dostawy. Dostawcy, szwalnie i dystrybutorzy podlegają ciągłej kontroli pod kątem surowych wymagań naszych partnerów. Wszystkie nasze materiały sprawdzamy w laboratorium, aby uzyskać pewność, że będą one w stanie sprostać wymaganiom codziennej pracy. Przed wprowadzeniem odzieży roboczej do produkcji przesyłamy ją ponadto do użytkowników końcowych celem sprawdzenia jej w prawdziwych warunkach.

Dowiedz się więcej o tym, jak testujemy nasze materiały i produkty:
Odzież robocza w miejscu pracy

Testy laboratoryjne

 

MASCOT test centre

TESTED TO WORK
 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dania · Tel. +48 221040910 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14
DK-7442 Engesvang
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385