MASCOT® WORKWEAR

Standard SA8000

Jako jeden z największych w Europie prywatnych producentów odzieży roboczej MASCOT na poważnie podchodzi do kwestii społecznej odpowiedzialności.

Oprócz skupiania się na kwestiach społecznej odpowiedzialności w siedzibie firmy w Silkeborg, MASCOT koncentruje się również na tym, aby brać odpowiedzialność za kwestie etycznie, społecznie oraz środowiskowe na całym świecie, między innymi w naszych zakładach produkcyjnych w Wietnamie i Laosie, z których oba posiadają certyfikat SA8000.

SA8000 to najbardziej rozpoznawany na świecie standard odpowiedzialności społecznej

To audytowany standard certyfikacji oparty o światowe normy stanowiska pracy według konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych. Posiadają go przedsiębiorstwa, w których prawa pracowników oraz ich dobre samopoczucie są w centrum uwagi. Firma, która otrzymała certyfikat SA8000, gwarantuje swojemu otoczeniu oraz swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy, jak również oferuje dobre warunki pracy, dostosowane do warunków miejscowych.

Certyfikat SA8000 jest ważny dla MASCOT, ponieważ w ten sposób możemy udokumentować godziwe i bezpieczne warunki pracy, jakie panują w naszych fabrykach w Wietnamie i Laosie. Bezpieczne środowisko pracy i dobre warunki dla pracowników są jednym z elementów poprawiających etykę pracy, tworzących trwałe partnerstwo z dostawcami i lepszą komunikację między kierownikiem a pracownikiem.

Firmy, które uzyskały certyfikat SA8000 mogą udokumentować, że:

nie zatrudniają dzieci nie zatrudniają dzieci
nie wykorzystują pracy przymusowej nie wykorzystują pracy przymusowej
odpowiednie środowisko zapewniają odpowiednie środowisko pracy zaadaptowane do warunków miejscowych
radę organizacji mają radę organizacji
nie dyskryminują nie dyskryminują
godziwe warunki pracy stosują godziwe warunki pracy i stawki płac
skuteczny system mają skuteczny system zarządzania, obejmujący między innymi kontrolę warunków pracy pracowników u podwykonawców

Dzięki certyfikacji SA8000 przedsiębiorstwa podpisują się pod tym, że są przeciwne zatrudnianiu dzieci. Życzeniem MASCOT jest zapewnienie wszystkim pracownikom rozwoju oraz godnego poziomu życia. Przyznanie certyfikacji SA8000 fabrykom MASCOT w Wietnamie i Laosie jest dla naszych partnerów oraz klientów dokumentem potwierdzającym dobre i bezpieczne warunki pracy w fabrykach.

MASCOT na poważnie podchodzi do kwestii społecznej odpowiedzialności

SA8000 gwarantuje nie tylko to, że przedsiębiorstwo spełnia pewne określone etyczne oraz społeczne wytyczne, lecz świadczy również o tym, że przedsiebiorstwo ponosi odpowiedzialność w stosunku do dostawcy. SA8000 gwarantuje również kontrolę podwykonawców pod kątem ich etycznej, socjalnej oraz środowiskowej odpowiedzialności. MASCOT przeprowadza regularne kontrole i inspekcje zgodnie z instrukcją MASCOT, a podwykonawcy są kontrolowani zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Poprzez certyfikację SA8000 MASCOT udowadnia, że dobre środowisko pracy, niezatrudnianie do pracy dzieci, brak dyskryminacji oraz godne wynagrodzenie oraz warunki pracy są bardzo ważne dla przedsiębiorstwa.

Bieżąca kontrola ze strony zewnętrznych agencji certyfikujących

Firmy posiadające certyfikat SA8000 są na bieżąco kontrolowane przez zewnętrzną międzynarodową agencję certyfikującą. W MASCOT uważamy, że zewnętrzne kontrole są niezwykle ważne, gdyż w ten sposób nasi klienci oraz partnerzy otrzymują gwarancję, że MASCOT przestrzega normy oraz pracuje nad tym, aby dać swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy.

 

Linki powiązane

SA 8000 Certificate

Vietnam


Laos

SA 8000 Laos

 
Mascot International A/S · Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dania · Tel. +48 221040910 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385