MASCOT® WORKWEAR

Dostawcy

Wszyscy dostawcy firmy MASCOT Vietnam i MASCOT Laosie podlegają warunkom SA 8000. Oznacza to, że wszyscy podwykonawcy muszą być w stanie pokazać i udowodnić, że nie wykorzystują dzieci do pracy ani nie zmuszają do pracy, zapewniają dobre warunki pracy dostosowane do warunków lokalnych, zapewniają prawo do stowarzyszania, nie stosują dyskryminacji, zapewniają rozsądne godziny pracy i płace oraz wydajny system zarządzania.

Szwalnie i hale produkcyjne
Prawie wszystkie produkty firmy MASCOT są wykonywane we własnych szwalniach. Oprócz wykorzystywania własnych szwalni firma MASCOT współpracuje także z zewnętrznymi szwalniami i zakładami produkcji obuwia. Firma MASCOT posiada kontrakty na wyłączność z dużym szwalniami o ugruntowanej pozycji, które eksploatują nowoczesne maszyny i metody produkcyjne. Firma MASCOT zatrudnia swoich własnych, doświadczonych kontrolerów, którzy są odpowiedzialni za codzienny kontakt pomiędzy firmą MASCOT Denmark i różnymi szwalniami.

Farbiarnie

Firma MASCOT współpracuje z zagranicznymi farbiarniami. Przed podpisaniem umów zostały one dokładnie sprawdzone i skontrolowane. Przedstawiciele firmy MASCOT odwiedzają je regularnie. Są to zawsze duże i nowoczesne zakłady o wysokim poziomie etyki zawodowej. Wszystkie te zakłady farbują dla firmy MASCOT miliony metrów tkanin rocznie i muszą wykorzystywać zaawansowane technologicznie urządzenia farbiarskie, aby spełnić ścisłe wymagania firmy MASCOT w zakresie dokładności i precyzji odwzorowania koloru. Muszą także spełniać wysokie standardy etyczne w zakresie bezpieczeństwa pracy z chemikaliami.

Dostawcy
Większość dostawców guzików, suwaków, nici, taśm odblaskowych i tkanin dla firmy MASCOT znajduje się na dalekim wschodzie. Oprócz oceny dostawców pod kątem warunków pracy są oni ściśle kontrolowani w kwestii spełnienia wymagań jakości. Podczas uzgadniania warunków współpracy z np. dostawcą tkanin dostarczana jest specyfikacja wymagań. Zawiera ona szczegółowy opis wymagań narzucanych przez firmę MASCOT w zakresie jakości tkanin, włączając w to wytrzymałość na rozciąganie, kolor, stabilność i wiele innych. Dostawcy tkanin są także oceniani na podstawie ich urządzeń produkcyjnych, magazynów i środków transportu.
 
Mascot International A/S · Julsoevej 100 · 8600 Silkeborg · Dania · Tel. +45 8724 4700 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385