MASCOT® WORKWEAR

Odpowiedzialność społeczna

Firma MASCOT jest największym prywatnym producentem odzieży roboczej w Europie. Traktujemy zasady odpowiedzialności społecznej za naturalną część prowadzenia biznesu. Naszym celem jest nie tylko stworzenie rentownej firmy, ale także postępowanie zgodnie z zasadami etycznej, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.

Kodeks postępowania

W firmie MASCOT pracujemy zgodnie z międzynarodowym Kodeksem postępowania. Składa się on z fundamentalnych zasad etyki i odpowiedzialności.

Udokumentowanie odpowiedzialności społecznej

Fabryki zarówno w Wietnamie, jak i Laoesie uzyskały certyfikat SA 8000. SA 8000 jest dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo środowiska pracy. Firmy posiadające certyfikat SA 8000 muszą być w stanie wykazać i udokumentować, że nie zatrudniają dzieci oraz nie stosują pracy przymusowej, zapewniają dobre warunki pracy dostosowane do warunków lokalnych, zapewniają prawo do członkostwa w stowarzyszeniach, nie stosują dyskryminacji, zapewniają rozsądne godziny pracy i płace, oraz wydajny system zarządzania, obejmujący także kontrolę warunków pracy podwykonawców.

Od momentu założenia fabryki w Wietnamie firma MASCOT posiada europejskie standardy zarządzania i pracy, włączając w to m. in. ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatną stołówkę, związki zawodowe, wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i bezpłatną klinikę medyczną dla wszystkich pracowników. Wprowadzenie procedur wymaganych przez certyfikat SA 8000 było naturalną formalizacją istniejących już warunków pracy. Przeczytaj więcej o SA 8000.

Społeczność lokalna

Jako firma rodzinna z siedzibą w Silkeborg w Danii przywiązujemy wielką wagę do odgrywania aktywnej roli w lokalnej społeczności oraz wspieramy wiele różnych przedsięwzięć i organizacji. Co więcej firma MASCOT jest obecnie głównym sponsorem klubu superligi – Silkeborg IF.

 

Linki powiązane

 
Mascot International A/S · Julsoevej 100 · 8600 Silkeborg · Dania · Tel. +45 8724 4700 · Faks + 45 8724 4701 · nr SE/nr CVR 1386 3385
Mascot International A/S
Julsoevej 100
8600 Silkeborg
Dania

Tel. +45 8724 4700
Faks + 45 8724 4701
nr SE/nr CVR 1386 3385